Hillerød skakklub
stiftet 1910

Monty vandt Hillerød byturnering 2014


Af Jan Montgomery

Jeg er af webmaster blevet opfordret til at skrive lidt om Hillerød Byturnering 2014, som jeg lidt overraskende endte som vinder af.
Jeg skriver lidt overraskende, fordi feltet styrkemæssigt var så jævnt fordelt, at alle partier kunne gå begge veje, uden at der ville være tale om andet end maksimalt en mindre overraskelse. Men denne konstatering er mere rigtig for et parti end for 28 partier (antal partier i hver 8-mandsgruppe), for når der spilles mange partier nok, så har Dr. ELO praktisk taget altid mere ret end alle andre prognosemagere.

Før turneringen var det derfor min vurdering, at der nok kun var ca. 10-20% chance for, at turneringen ville blive vundet af en spiller i den lavest ratede tre-mandsgruppe bestående af Christopher, Esben og Michael, mens der altså så var ca. 80-90% chance for, at sejren ville ende hos en spiller i den højest ratede fem-mandsgruppe Mikkel, Ib, Martin, Peter og mig.

Jeg vurdere så min egen vinderchance til at være præcis lige så stor, som vinderchancen for enhver af de fire andre spillere i denne fem-mandsgruppe, dvs. sandsynligheden for at vinde turneringen var altså under 20%, og så er det vel lidt overraskende, uanset hvem der vinder?

Hillerød Byturnering 2014 afsluttede en turbulent skaksæson for mit vedkommende. Jeg begyndte skaksæsonen ved som ASK-spiller at spille godt og vinde ASK EMT 2014, og jeg sluttede skaksæsonen ved som HSK-spiller at kæmpe godt og vinde Hillerød Byturnering 2014. Altså resultatmæssigt en absolut godkendt sæson, men ikke en sæson som jeg ser tilbage på med nogen glæde; dertil var der lidt for meget tumult og alt for meget skuffelse undervejs. Sæsonens største sejr er definitivt, at jeg har besluttet mig for at fortsætte med at spille skak.

Man kan med rette påstå, at jeg i Hillerød Byturnering 2014 var heldig i nogle specifikke partisituationer, men efter at have gennemspillet samtlige partier i min gruppe, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg ikke var mere heldig end nogen af mine modstandere. Jeg synes så afgjort ikke, at jeg spillede nogen god turnering, men jeg var parat til at tage de nødvendige store chancer for at vinde (nok) partier, og så kæmpede jeg godt, når jeg havde dårlige stillinger. Jeg vinder ikke nogen partier på gode åbningsforberedelser, og jeg har slet ikke god nok teknik til at satse på ved rendyrket positionelt spil at vinde (nok) partier mod jævnbyrdige modstandere.

Generelt vil jeg påstå, at alle spillere i gruppe 1 med Christopher som undtagelse begik nogle store fejl, når tidspresset blev stort. Christopher begik så sine store fejl, fordi han spillede for hurtigt! Betænkningstiden var 120 minutter til 40 træk, og derefter 15 minutter til galgen. For mit eget vedkommende var denne betænkningstid meget afgørende i tre partier, som jeg vurderer afgjorde gruppen til min fordel:

Mod Ib havde jeg tidligt i partiet afgørende fordel, men så spillede jeg dårligt, og i irrationel irritation over min egen uduelighed spillede jeg så endnu mere dårligt, og jeg havde stor succes med at overspille stillingen så meget, at jeg endte i en total tabt stilling.
Her viste jeg dog god moral ved at fortsætte med at kæmpe, og så spillede jeg med den hurtighed, som det er så let at gøre i en total tabt stilling ud fra devisen: En dødsdømt frygter ikke salmonella i sit sidste måltid. I en sådan situation gælder det bare om ikke at give modstanderen en let gevinst ved at begå en stor fejl i et træk, men om i stedet om muligt hele tiden spille et træk, der holder partiet i gang, og dermed tvinger modstanderen til selv at finde gevinsten.
Ib spillede de sidste ca. 15 træk med ganske lidt tid på uret uden at gøre fremskridt, og så endte det med en tabende overseelse. Med 30 sekunders tillægstid pr. træk så var den overseelse næppe sket, men det er bare utrolig stressende at skulle allokere et af sine to sidste minutter før galgefald på "roligt" at finde den gevinst, som man klart "fornemmer" er i stillingen.
Jeg fandt også først efter partiet det afgørende springertræk 47...Sb5! (og derfra vindende kontrol med c3-feltet), som Ib kunne have spillet praktisk taget i hvert fald eneste af de sidste ca. ti træk før partiafslutningen.
Men rollefordelingen var nu engang også sådan, at det på daværende tidspunkt overhoved ikke var min prioritering at lede efter en afgørende gevinst for en tidspresset modstander. Nej - min prioritering var naturligvis "bare" ved hurtige ikke direkte tabende træk at stresse min tidsnødsplagede modstander yderligere ...47...Sb5! vinder for Sort.

I mit parti mod Martin kom jeg fint ud af åbningen, men derefter var jeg på hælene gennem det meste af partiet. Deep Shredder 11 påstår, at jeg to gange undervejs i partiet havde mulighed for at få lige spil, men jeg fornemmede gennem det meste af partiet, at jeg var under hårdt pres kulminerende med et tabt tårnslutspil. Men jeg søgte hele tiden aktivt modspil, og jeg havde flere gange "held" til at stresse min tidsnødsplagede modstander til at spille disse ikke-optimale ikke-forcerende træk, som skakspillere på vores niveau spiller, når vi er bange for at "miste" den gevinst, som man klart "fornemmer" er i stillingen. Med 42.fxg5? i stedet for 42.f5! mistede Martin den sidste gevinstchance.

Det er i øvrigt tankevækkende, at Deep Shredder 11 i stedet for den afgørende fejl 41...g5? anbefaler fortsættelsen 41...Tg3, 42.Kd4 41...Th3. Jo - det er da nok den objektivt bedste fortsættelse for Sort, men stillingen herefter er jo bare let vundet for Hvid. Jeg vil da med 41...g5? meget hellere udnytte, at jeg har haft momentum igennem de sidste ca. ti træk, hvor min modstanders remis-risiko er vokset proportionalt med hans tidsnød. Med 30 sekunders tillægstid pr. træk så havde Martin formentlig haft overskud til at finde 42.f5! og se, at det vinder, selv om det umiddelbart koster b4-merbonden.42.f5! vinder for Hvid.

I sidste runde mod Christopher fik jeg så lov at smage min egen medicin, idet Christopher klogt udnyttede turneringsstillingen, og i praksis fra træk to gav mig tidsnødsproblemer. Jeg kommenterer her partiet, som jeg oplevede det undervejs. For en stærk objektiv partianalyse vil jeg anbefale, at partiet downloades og drøvtygges et par timer af en af de mange super-stærke chess engines.

Hvid: Jan Montgomery
Sort: Christopher Pedersen

(Nedenstående parti fortjener rigtig mange diagrammer, men det går ikke. Derfor anbefales det at have bræt og brikker klar eller spille partiet igennem på turnering.skak.dk samtidig med du læser Montys kommentarer (webred.))

1. d4 {Jeg vidste før partiet, at jeg kunne nøjes med remis for at holde Ib bag mig, idet jeg havde den bedste korrektion uanset udfaldet alle andre partier i gruppen. Men hvordan spiller man på remis mod en vildmand som Christopher? Min beslutning var at spille på gevinst, og med mit kendskab til Christopher så betød det, at jeg skulle vælge mellem siciliansk eller kongeindisk. Jeg ved, at Christopher er vældig teoristærk i Najdorf, og måske havde han endda fået nogle tip af åbningseksperten Ib? Mit modsvar var af forberede mig en sidevariant i kongeindisk, så derfor valgte jeg at skubbe dronningebonden}
1. - Nf6 2. Nf3 b5 {Christopher har brugt maksimalt 5 sekunder på de første to træk, og han sender dermed et tydeligt signal om, at han er meget velforberedt i åbningen, og at vi ikke skal spille kongeindisk}
3. e3 { Jeg må med skam konstatere, at jeg allerede efter to træk med de hvide klodser er ude af min åbningsteori. Jeg bruger ca. fem minutter på at overveje situationen, og så beslutter jeg mig for, at jeg vil behandle Sort'sopstilling som en slags Orangutan(g)-åbning i baghånden. Der er dog klare forskelle; Sort's b7-løber er ikke blokeret af en hvid e4-bonde, men til gengæld så har Hvid ikke en d3-bonde til at dække e4-bonden, og derfor er det meget nemmere at angribe Sort's b5-bonde, som formentlig vil blive skubbet frem tilb4-feltet, hvilket vel næppe er specielt bekymrende for Hvid.}
3. - a6 4. a4 b4 5. c4 e6 6. Bd3 Bb7 7. Nbd2 {Jeg havde nu brugt 12 minutter på at beslutte mig for at spille åbningen med den hensigt at skaffe maksimalt lebensraum. Christorpher har brugt 4 minutter - jeg ved ikke, hvad han lavede de 3 1/2 minut, som han ikke var ved brættet}
7. - c5 {Da jeg spillede 7.Sbd2 brugte jeg egentlig mest tid på at overveje, hvordan jeg skulle reagere på et typisk Christopher-træk som 7... g5?! (?!) Jeg havde ikke truffet en beslutning, da jeg trak 7.Sbd2, men jeg vurderede, at jeg simpelthen havde så god udvikling og terrænovervægt, at det kunne jeg da ikke være bange for}
8. O-O {Det tog så 8 minutter at spille 8. 0-0, da jeg stadigvæk var en lille smule luren ved 8... g5?! (!?)}
8. - Qc7 9. e4 ? {En dårlig beslutning spillet efter 25 minutters betænkningstid. Jeg syntes vældig godt om det fornuftige alternative 9.b3, men jeg vurderede stillingen alt for overoptimistisk, og derfor besluttede jeg fejlagtigt, at Sort "selvfølgelig" skulle straffes for hans slappe åbningsspil med et principielt centralt bondefremstød, der samtidigt gjorde min sortfeltede løber parat til at gøre skade på Sorts kongestilling uanset om Sort ville rokere kort eller lang (eller for den sags skyld slet ikke rokere)}
9. - cxd4 10. Nxd4 {Jeg ville gerne have spillet 10.e5, men jeg kunne ikke få det til at fungere tilfredsstillende efter 10...Sg4, 11.Te1 11...d6, så efter fire minutters betænkningstid, så spillede jeg 10.Sxd4. Jeg var nu en hel del mindre tilfreds med stillingen end bare 1-2 træk tidligere, og så havde jeg brugt 30 minutter, mens Christopher ikke havde forladt brættet, og han derfor stadigvæk kun havde brugt 4 minutter.}
10. - Qd6 {Chokerende - Christopher spillede dette træk á tempo, og jeg havde slet ikke overvejet trækket! Jeg har utrolig svært ved at se sådanne "grimme" træk; Sort undlader endnu engang at udvikle hans b8-springer eller hans f8-løber. Oven i købet står damemennesket på d6-feltet i vejen for både ...d7-d6 (d5) og ...Lf8-c5. Men trækket er pga. Hvid's officersophobning i d-linjen slet ikke dårligt, og jeg kunne ikke se andre muligheder, end at jeg måtte smide en bonde med enten S2f3 eller S2b3. I begge tilfæde vurderede jeg, at jeg ville have nogen kompensation pga. mit udviklingsforspring, men jeg var ikke tryg ved situationen; specielt fordi at jeg slet ikke havde set .. .Dd6!? Ydermere havde Christopher stadigvæk kun brugt 4 minutter. Kunne han virkelig stadigvæk være i hans åbningsforberedelser?}
11. N2f3 {Deep Shredder 11 vurderer, at både 11.S2-f3 og 11.S2-b3 giver lige spil, dvs. Hvid har altså fornuftig kompensation for en bonde. Men ved brættet var jeg nu klart under. Christopher spiller lynende hurtigt. Han spiller træk, som jeg end ikke overvejer og derfor heller ikke kan regne på, og så har han nuppet en bonde. Måske er han endda stadigvæk i sine åbningsforberedelser?}
11. - Nxe4 = 12. Re1 { OK - ro på Monty. Sort er en bonde oppe, men de hvide officerer står ikke dårligt, og så er Christopher jo almindeligvis en modstander på dit eget niveau}
12. - f5 {Så har Christopher brugt 5 minutter}
13. g3 ?! {Deep Shredder 11 foreslår 13. Lxe4 og hævder lige spil efter fortsættelsen 13.Lxe4 13...fxe4, 14.Sg5 14.. . Sc6, 15.Sxc6 15...Dxc6, 16.Dxd1 16...Txd1 16...Lxc6. Den fortsættelse kiggede jeg faktisk på, men jeg vurderede bare stillingen helt anderledes fordelagtig for Sort. Hvid vil formentlig vinde e4-bonden tilbage, men Sort har da stadigvæk løberparret? Men måske er tre mod to bondeøer rimelig kompensation for et løberpar? Det ved jeg ikke - for kompliceret for mig. Men jeg køber argumentet, at partifortsættelsen efter 13.g3?! ikke var god for mig}
13. - Be7 14. Bf4 Qb6 {Christopher var ude at gå en tur - så nu har han brugt 7 minutter}
15. a5 Qa7 {Deep Shredder 11 mener, at Sort har en lille fordel efter 15...Dc5} (15... Qc5 ! $15 {is worth looking at})
16. Be3 = {Deep Shredder 11 vurderer, at stillingen her er lige. Jeg var nu igen blevet vældig optimistisk, så nu er det snart tid til igen at begå en fejl}
16. - Bc5 17. Bxe4 {Det er altid meget betænkeligt at afgive Fianchetto-løberen, men jeg overvurderede mine angrebsmuligheder, og jeg undervurderede Sort's modspil i diagonalen a7-f2.Sort har jo stadigvæk ikke fået rokeret, og officerne på a8- og b8-felterne er jo slet ikke udviklet. I en retfærdig verden bør den slags undladelsessynder da straffes hårdt. Jeg har i øvrigt nu brugt 61 minutter}
17. - Bxe4 {Christopher har nu brugt 9 minutter - han var igen ude at kigge på de andre partier}
18. Ng5 O-O 19. Qh5 ?? {Et forfærdelig elendigt træk spillet efter 14 minutters betænkningstid - jeg kunne ikke modstå fristelsen for at spille et (ikke-eksisterende) kongeangreb. Jeg havde utrolig mange smukke gevinstvariationer i hoved, men Christopher tænker nu 4 minutter og aflyser meget fornuftigt og simpelt mit såkaldte kongeangreb med 19...f4, hvorefter jeg vinder min bonde tilbage, men prisen er en møgstilling. Alternativet 19.Sb3 havde været fornuftigere og nok til en lige stilling ifølge Deep Shreddet 11}
19. - f4 20. gxf4 {"Alternativet" 20. Lxf4?? taber en officer efter 20...Lg6, 21. Dh4 21...Lxd4, så jeg er nød til at sluge den positionelle giftpille 20.gxf4. Jeg har nu en elendig bondestruktur, jeg mangler min Fianchetto-løber, og jeg skal også kæmpe mod et superstærkt løberpar. Nå - på positivsiden er Sort's officersudvikling endnu ikke komplet, og der er vist heller ikke nogen umiddelbar gevinst? Deep Shredder 11 er enig - der er "kun" stor fordel til Sort}
20. - Bg6 21. Qd1 {Ikke kønt - men nødvendigt hvis jeg fortsat vil kæmpe - og det vil jeg}
21. - h6 22. Ngf3 Bh5 ?! {Christopher har nu brugt 18 minutter - og en del af de sidste minutter endda ved brættet. Hvis den tendens fortsætter, bør jeg komme i alvorlige problemer i de følgende træk. Jeg mistænker, at 22...Lh5?! ikke er Sort's stærkeste træk i denne stilling. Efter min mening bør Sort "bare" gå i tænkeboksen og få løst sine officersudviklingsproblemer, hvorefter han sikkert vil vinde ret simpelt enten positionelt eller ved et kongeangreb}
23. Qd2 Qb7 24. Ne5 {Nu var jeg igen rimelig godt tilfreds med stillingen. Men tiden presser mig - jeg har brugt 90 minutter, mens Christopher har brugt ca. 20 minutter. Deep Shredder 11 vurderer, at stillingen er lige}
24. - d6 ?? {Christopher spiller fortsat meget hurtigt. 24...d6?? blev spillet efter ganske få minutters betænkningstid. Stillingen er faktisk ved at være tricky for Sort; eksempelvis taber udviklingstrækket 24...Sc6 efter 25.Sdxc6 25...Lxe3, 26.Se7 med hvid officersgevinst. Men finder Sort 24...Le7, så er stillingen lige}
25. Nxe6 {Så er stillingen vundet for Hvid, og jeg skal nu "bare" lige have fundet nogle konsoliderende træk i en fart, sådan at jeg undgår tidsnødsproblemer}
25. - Bxe3 26. Rxe3 ?! {Jeg spiller 26.Txe3?! á tempo, fordi jeg er overbevist om, at stillingen nu er let vundet, og jeg vil ikke spille mig i unødvendig tidsnød. Hvis jeg havde stoppet op og brugt 2 minutter på at overveje alternativet 26.Dxd6! 26...Tf6, 27.Txe3, så havde gevinstføringen været både hurtigere og nemmere}
26. - dxe5 27. Nxf8 exf4 28. Re5 Bf7 {Et fint træk af Christopher der nu begynder at kæmpe rigtig snusfornuftigt. Han ved, at stillingen er totalt tabt, og han spiller derfor med den hurtighed, som det er så let at gøre i en total tabt stilling ud fra devisen: En dødsdømt frygter ikke salmonella i sit sidste måltid. I en sådan situation gælder det bare om ikke at give modstanderen en let gevinst ved at begå en stor fejl i et træk, men om i stedet om muligt hele tiden spille et træk, der holder partiet i gang, og dermed tvinger modstanderen til selv at finde gevinsten. Nu skal jeg på den mest optimale måde redde f8-springeren, og der er faktisk nogle valgmuligheder for Hvid udover det indlysende træk 29.Se6, som de fleste nok ville spille á tempo i lynskak}
29. Ne6 {Jeg spiller 29.Se6 efter 5 minutters ukonstruktiv betænkningstid, fordi det efterhånden var indlysende for mig, at nu var det altså nok smart at få foretaget nogle træk, sådan at jeg senere mindsker risikoen for paniske tidsnødsfejl. Selvfølgelig er stillingen fuldstændig vundet for Hvid, men hvorfor er det så irriterende svært at få kontrol over d7- og/eller e7-fletet?}
29. - Nc6 30. Ree1 {Jeg vurderede faktisk 30.Te4 som stærkere, men jeg traf en praktisk beslutning om, at jeg ikke ville spille et potentielt tidsnødsdrama med et "løst" tårn i Sort's Db7-h1-diagonal}
30. - f3 31. Qf4 Qc8 32. Qg4 g6 33. Re4 {Jeg vælger at dække Dg4, og jeg havde modsat Christopher set, at 33...h5? er et dårligt træk. Men jeg forstår godt, at Christopher nu spiller hurtige håndledstræk, for hvorfor give mig mulighed for at få den tænkepause, som jeg har hårdt brug for? Faktisk havde 33.Ta-d1! 33... Ta7, 34.Td6 løst begge mine problemer med manglende udvikling af a1-tårnet og Dg4-diagonal-bindingen}
33. - h5 ? 34. Qg5 {Alternativet 34...Sd8 pareres nemt med 35.Sf4 35...Dg4, 36.Dxg4 36...hxg4, 37.Sd3, og Hvid har konsolideret fordelen}
34. - Ra7 35. Qf6 Bxe6 36. Qxe6+ Qxe6 37. Rxe6 Nd4 38. Rxg6+ Kf7 39. Rh6 Kg7 40. Rxh5 Kg6 {Tidsnøden er overstået - og jeg får tanket 15 minutters betænkningstid. Det er mig fuldstændigt ubegribeligt, at jeg kunne undgå at vinde denne stilling. Men et tiltrængt toiletbesøg kostede 5 minutter, da Christopher selvfølgelig spiller tidsnødskortet optimalt. Stadigvæk ...?}
41. Rd5 Ne2+ 42.Kh1 Re7 43. Rd3 Rf7 44. Rad1 ? {Her skal jeg selvfølgelig bare snuppe den a6-bonde med 44.Td6, 44...Kf5, 45.Txa6, hvorefter a6-bonden afgør partiet nemt og simpelt. 44.Tad1?! er et af disse ikke-optimale ikke-forcerende træk, som desværre tydeligt afslører, at her spiller jeg "bare" for ikke at risikere at miste min gevinststilling. Stillingen er selvfølgelig forsat klart og simpelt vundet, men jeg har tabt momentum. Jeg er nu nede på omkring 6-7 minutters betænkningstid, og jeg spiller for en turneringssejr, mens Christopher med mere end en time på uret sidder og hygger sig med lidt lynskak}
44. - Kg5 45. Rd7 Rf8 46. Rg7+ Kf4 47. h3 Ke4 48. Re7+ Kf4 49. Re1 ?! {Endnu et ikke-optimalt ikke-forcerende træk spillet med 5 minutter tilbage på uret. Alternativet 49. Td6! 49...Kf5, 50.Te3 50...Kg5, 51.Txa6 vinder nemt. Jeg troede under partiet, at 49.Td6! var dårligt, fordi jeg efter 49...Tg8 ville være nød til at spille 50.Td1 for igen at dække baglinjen. Fri for det stadigt voksende tidsnødspres ville jeg selvfølgelig have set fortsættelsen 50.Tf6 50...Kg5, 51.Txf3 med nem gevinst}
49. - Rh8 50. Kh2 Rg8 51. R1xe2 ? {Nu panikker jeg og beslutter mig for at fjerne den irriterende e2-krikke. Med alternativet 51.Tf1! 51...Tg2, 52.Kh1 er gevinsten hjemme, da Sort ikke forbedre stillingen}
51. - fxe2 52. Rxe2 Kf3 53. Re6 Kxf2 {Christopher tilbyder her smart remis, da det jo altså koster modstanderen nogle sekunder at registere et remis-tilbud. Jeg afviser med 54. Tf6 og en nemt vundet stilling til følge, men nu er jeg altså nede på ca. 3-4 minutters betænkningstid til galgen. Masser af tid i et lynskakparti, og masser af tid for alle uglerne, men jeg tænker ikke længere logisk}
54. Rf6+ Ke3 55. Rxa6 {Hvor ville det dog være belejligt, hvis det havde været muligt at tanke 30 sekunders betænkningstid pr. træk, men reglerne er jo ens for alle, så sådan er det jo bare ...}
55. - Kd4 56. Rc6 Kd3 57. c5 {Jeg ser pludseligt, at Esben og Ib på nabobordet har sat begge kongerne ud på midten af brættet,hvorefter jeg spørger, om de har spillet remis. Det bliver bekræftet, og jeg tilbyder remis, hvilket Christopher modtager. Stillingen er fortsat vundet for hvid, men jeg har gjort det svært for mig selv. Den mest sandsynlige fortsættelse grundet min tidsnød ville være 57...b3, 58.Tf6 58...Tc8, 59.Tf5 59...Kc2, 60.Tf2 og jeg vil skakke en remis og en turneringssejr hjem. Den mest logiske fortsættelse er 57...b3, 58.Tf6 58...Tc8, 59.a6 59...Txc5, 60.a7 60...Ta5, 61.Tc6 med hvid gevinst. Og den mest elegante fortsættelse er 57...b3, 58.Tb6 58...Kc2, 59.a6 59...Kxb2, 60.c6 60...Kc2, 61.c7 61...b2, 62.Tb8 62. ..b1D, 63.Txg8! Umiddelbart efter partiet var jeg vældig irriteret på mig selv; ja faktisk decideret flov over, at jeg havde kunne undgå at vinde partiet. Men ret hurtigt genvandt jeg klarsynet, og så kunne jeg selvfølgelig godt indse, at jeg jo også havde været i problemer i flere situationer både i nogle af de tidligere partier i turneringen og i dette parti mod Christopher.
Christopher skal også have fuld kredit for, at han med sine gode åbningsforberedelser og lynhurtige spil satte mig under tidspres praktisk taget gennem hele partiet.

1/2-1/2