Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2016 <> 2018

Generalforsamling 2017


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Skakklub tirsdag den 18. april kl. 19.30 i klubbens lokaler Frivilligcentret, Fredensvej 12 C, 1. sal.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned med følgende dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
     a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
     b) 1 revisor
     c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I løbet af generalforsamlingen vil der blive foretaget præmieuddeling til alle præmietagerne i årets klubmesterskab og til topscorerne på klubbens 5 hold.

Bestyrelsen vil grundigt orientere om klubbens nye vision og strategi for de næste 5 år, og ikke mindst hvad det kommer til at betyde for medlemmerne og klublivet.

Bemærk: Forældre til børn i juniorafdelingen er meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen. Pga. det planlagte udvidede skaktilbud i næste sæson vil bestyrelsen gerne have en eller to forældre til at være kontaktpersoner for juniorudvalget og bestyrelsen. Interesserede kan melde sig på generalforsamlingen eller direkte til Morten Kühn.

Vel mødt den 18. april