Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Forslag til generalforsamlingen 2018


Af Hans E. Jacobsen

7. april 2018

Der er fra medlemmerne indkommet to forslag til behandling på generalforsamlingen 2018:

Kenny Bagge har stillet følgende forslag:

1. At der fast indføres et gratis halvårskontingent til et medlem der har gjort det ekstra godt i klubben. Det kan være et specifikt tiltag, en som altid står til rådighed med en hjælpende hånd, eller en som bare er med til at løfte den gode atmosfære og fremme klubånden.
Forslaget er ment som et tiltag der skal inspirere medlemmerne til at værne om klublivet samt bidrage aktivt dertil i form af smil, latter, intellektualitet og hjælpende hænder.

2. Der gives årligt en præmie til det bedste tiltag, stort som småt, i løbet af året. Præmien kan eks. være en flaske vin eller en skakbog efter eget ønske. Forslaget har samme hensigt som forslag 2.

For at skabe mere liv og engagement i klubben kunne forslag 1 og 2 evt. nomineres af bestyrelsen eller et udvalg og lægges ud som en afstemning blandt flere tiltag/medlemmer, på klubbens hjemmeside.


Palle Skov har stillet følgende forslag:

Klubben bør i tilfælde af afbud altid søge at stille det stærkest mulige hold. Det gælder alle klubbens hold.

Hvis der er afbud som berører hold der spiller i samme række, prioriteres det på papiret stærkeste hold altid først.

Baggrund:

I den netop afsluttede sæson klarede 1. holdet sig fint, 2. holdet rykkede efter kun en enkelt sæson i 2. division ned i Mesterrækken igen. Og 3. holdet vandt fornemt A-rækken, og rykkede op i Mesterrækken. Dermed har klubben tre søndagshold, hvilket er historisk.

Ser vi nærmere på andetholdet, fremgår det tydeligt, at holdet har måttet levere spillere til 1.holdet, når der var afbud til 1.holdet. Det kan ikke være anderledes; en klubs stærkeste hold bør altid prioriteres højest. Derfor må de bedste spillere fra 2.holdet træde til som reserver i Ligaen. Det skete i allerhøjeste grad, og 2.holdet stillede endda i en enkelt kamp med seks reserver. (Mod det svageste ØBRO-hold som vandt 6-2). Ikke overraskende rykkede vi ud, selv om det var tæt på at sikre en forbliven i divisionen.

Andetholdet nød i sæsonen godt af fem spillere fra 3. holdet, som stod for 18 af de i alt 56 kampe, især Peter Svendsen som spillede alle syv divisionskampe og Hans, som spillede fem. Et par superreserver (Poul Kleiminger og Torben Sørensen) spillede i alt fem kampe.
Det går desværre ikke i den kommende sæson at spillere kan deltage på både 2. og 3.holdet, da begge hold spiller om søndagen - endda i samme række.
Så når 2.holdet skal levere spillere til ligaholdet er der to muligheder for at 2. holdet kan få suppleret op til de otte spillere:

1) hente de nødvendige spillere på 3.holdet og dermed skubbe problemet videre.
2) hente de nødvendige spillere fra andre steder end 3. holdet og dermed undgå at ødelægge 3. holdet.

Hvis man vælger punkt et, vil man gøre andetholdet svagere end nødvendigt, og reelt prioritere tredjeholdet.

Det kan man selvfølgelig vælge, men dermed skal man vide at 2.holdets oprykningsmuligheder svækkes.

Da jeg mener at klubben bør stile efter at være repræsenteret ikke bare i Skakligaen men også i divisionssystemet i øvrigt stiller jeg derfor forslaget om til enhver tid at stille det stærkest mulige andethold, også selv om man på dagen må hente spillere, som ellers ville være på tredjeholdet.