Hillerød skakklub
stiftet 1910

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008

Generalforsamling 2019


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Skakklub tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.45 i klubbens lokaler Frivilligcentret, Fredensvej 12 C, 1. sal.

Læs den skriflige beretning for 2018/19

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned med følgende dagsorden.

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
     a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
     b) 1 revisor
     c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I løbet af generalforsamlingen vil der blive foretaget præmieuddeling til alle præmietagerne i årets klubmesterskab og til topscorerne på klubbens 5 hold.

Bemærk: Forældre til børn i juniorafdelingen er meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt den 9. april

På bestyrelsense vegne

Hans Endrup Jacobsen