Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Hillerød Skakklub satser stort i projekt 2023-26


Hillerød Skakklub vil være  et åbent og levende skakmiljø med mangeartede skakrelaterede aktiviteter, hvor alle føler sig velkommen og nyder at være. 

Billede

Hillerød startede i 2017 et langsigtet projekt, hvor målet var/er at blive Danmarks hyggeligste, største og stærkeste klub. Klubben har siden haft stor fremgang på stort set alle parametre og efter en positiv evaluering i 2023 fortsætter projektet, med følgende fire fokusområder: 

1. Vi vil arbejde for nye og bedre lokaler.


Det betyder, at vi går efter at få lokaler der bedre kan rumme vores aktiviteter i det daglige. Lokaler vi frit kan disponere over både på hverdage og i weekenden. Lokaler der kan rumme flere samtidige holdkampe samt weekendturneringer og sociale arrangementer. Lokalerne skal være tilgængelige for handicappede, og der skal være gode P-forhold.
Vi vil dels afprøve, hvad vi kan opnå med Hillerød Kommune, men vi vil også kigge på muligheden for at få vores helt egne lokaler.  

2. Vi vil være en top-3 klub i Danmark målt på størrelse, styrke og rummelighed

Thybo

Det betyder at vi til stadighed vil arbejde for at være blandt de tre største skakklubber. Aktuelt betyder det, at vi skal være 110-120 medlemmer, et tal der må forventes at stige i de kommende år.
Vi skal have udbygget klubbens fødekæde af nye skakinteresserede, og vi skal kunne rumme grupper som f.eks. flygtninge og unge sårbare som f.eks. autister. Vi skal have fat i grupper vi ikke normalt har større held med at få til at spille i skakklub, f.eks. piger og kvinder.
Vi vil fortsat være med i toppen af dansk skak. Vi vil være i top-3 i skakligaen og arbejde for at niveauet under toppen styrkes. 2.holdet skal være et divisionshold og give unge talenter mulighed for at avancere til skakligaholdet.

 

3. Vi vil være et læringsenter/kursusudbyder for skakundervisning

Sune


Vi skal fastholde og udbygge vores nuværende ungdomsarbejde. Vi skal nytænke, hvordan vi vil modtage nye skakinteresserede børn, og hvordan vi giver de unge spillere de rigtige udfordringer på de forskellige niveauer de har.
Vi vil udbyde selvbetalte weekendkurser til etablerede skakspillere på forskellige niveauer f.eks. 2000-2200 og 1800-2000. Undervisningen skal forestås af dygtige skakspillere – stormestre eller internationale mestre – med undervisningserfaring. Kurserne skal afholdes i professionelle rammer på f.eks. kursuscentre. Kurserne skal være selvfinansierede og være med til at lokke gode spillere til klubben.


4. Vi vil have et alsidigt turneringsudbud


Det betyder at klubbens udbud af turneringer hele tiden skal være tidssvarende og leve op til tidens krav om kortere eller længere betænkningstider for de enkelte partier og varighed og fleksibilitet for de traditionelle turneringer. Et udvalg har allerede barslet med et større katalog over muligheder vi kan plukke fra i de kommende år.