Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Hillerød Skakklub i 100 år


Formænd gennem 100 år

1910-13 Laurids Hansen
1913-15 Carl F. Raaschou
1915-38 Laurids Hansen
1938-39 Kai Larsen
1939-46 K.A.K. Larsen
1946-50 Hans Olsen
1950-61 Viggo Nielskov
1961-65 Mogens Nørhave
1965-67 John K. Sørensen
1967-68 Mogens Nørhave
1968-70 Ib Nielsen
1970-71 Erik Hvalsøe
1971-80 Jørgen Dissing
1980-82 Hans Henrik Hviid
1982-84 Kåre Regnarsson
1984-91 Hans E. Jacobsen
1991-93 Erik B. Hansen
1993-97 Ole Rasmussen
1997-98 Axel Geilsbjerg
1998-02 Hans E. Jacobsen
2002-08 Ib Hother Andersen
2008-10 Hans Henrik Hviid
2010-13 Christopher Pedersen
2013-?? Hans E. Jacobsen

Spillesteder gennem 100 år

1910-16 Hotel Kronprinsen
1916-39 Missionshotellet
1939-62 Hotel Leidersdorff
1962-64 Arbejder Samariter Huset Fredensvej
1964-67 Hotel København
1967-81 Frederiksborghallen
1981-84 Frederiksborg Byskole
1984-05 Ålholmskolen
2005-?? Kulturværkstedet

Æresmedlemmer gennem 100 år

1922 R. Milling
1945 Laurids Hansen
1967 Jacob Hertz
1985 Jørgen Dissing
2000 Evald Eskildsen
2010 Hans E. Jacobsen
2020 Hans Henrik Hviid

Dansk Skak Unions hæderstegn

1973 Jørgen Gad
2003 Hans E. Jacobsen

Dansk Skak Unions initiativpræmie

Hillerød Skakklub har modtaget initiativpræmien i følgende år:
1981
1995
2007
2010