Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Et kort rids af Hillerød Skakklubs historie


1910

Torsdag den 3. februar 1910 mødtes en række mænd på Hotel Kronprinsen i Hillerød , til det stiftende møde i Hillerød Skakklub.

Det var ikke nogle tilfældige mænd, der havde sat hinanden stævne - det var mænd fra byens bedre borgerskab. Der var redaktøren, overretssagføreren, lægen, købmanden, landinspektøren m.v. I alt 16 medlemmer havde klubben fra starten - ganske flot i betragtning af byens størrelse, og det beskedne rekrutteringsgrundlag. Der var ingen unge, ingen studerende, ingen bønder, ingen arbejdere og heller ingen kvinder.

Klubben havde i starten et lidt logeagtigt karakter. f.ex. skulle nye medlemmer introduceres - man mødte ikke bare op - og på den stiftende generalforsamling blev det besluttet ‘ikke foreløbig at optage damer i klubben, idet man ikke mente damer havde trang til skak’.

Denne profeti har klubben kæmpet med lige siden. Forbuddet mod kvinderne blev hurtigt ophævet, men det har i alle 95 år været svært at tiltrække det kvindelige køn til klubben.

Initiativtager og første formand var redaktør for Frederiksborg Amtsavis Laurids Hansen. Under hans ledelse blev klubben hurtigt meget udadvendt. Der blev etableret samarbejde med klubber i Helsingør, København og sågar på den anden side Øresund i Helsingborg. Dette skaklige samarbejde på tværs af Øresund eksisterer faktisk endnu i dag 95 år senere og efter nogenlunde samme model, som blev etableret i klubbens første leveår.

1938

Laurids Hansen var formand helt frem til 1938, hvor der opstod en splittelse. 2 medlemmer, som var ansat ved postvæsenet mødte op på en klubaften i arbejdstøj, og det kunne man altså ikke dengang. Det blev påtalt og i protest brød de formastelige ud og stiftede Hillerød Arbejder Skakklub. Den samme udvikling skete i øvrigt mange andre steder i landet. Arbejderskakklubber brød frem overalt som reaktion mod de store sociale forskelle og de stive omgangsformer i moderklubberne.

Fra starten af 30-erne og frem til 1960 var klubbens stærkeste og mest markante medlem K.A.K.Larsen. Han var både stærk spiller, formand fra 1939-1946 og skakspalteredaktør både i Frederiksborg Amtsavis og Politiken. Han blev verdenskendt for sin evne til at komponere skakopgaver. Lokalt havde han flere jern i ilden. Han var medstifter af Hillerød Bridgeklub, han var kunstmaler og medlem af kunstergruppen Gribskovmalerne.

1960

Omkring 1960 begyndte der at ske store omvæltninger og forandringer i klubben. Den gamle garde af medlemmer trådte i baggrunden og ny folk som Jørgen Gad, Mogens Nørhave og Aksel Ros kom til at præge klubben. En ny generation af skakspiller - også børn og unge begyndte at komme i klubben - og nye mere afslappede omgangsformer vandt indpas.

Samtidig var det slut med at spille rundt omkring på byens hoteller. Klubben havde lige fra starten haft tilholdssted på Hotel Kronprinsen, Missionshotellet, Hotel Leidersdorff, og Hotel København. Men skakspillere er ikke gode kunder i restauranterne. De spiser og drikker alt for lidt i forhold til den tid de opholder sig i lokalerne, så derfor måtte klubben efterhånden tage til takke med skolelokaler - først Byskolen hvor pedellen til stor irritation kom og slukkede lyset kl. 23.00 præcis, selvom partierne ikke var færdigspillede, og siden 1984 på Ålholmskolen, hvor klubben har fået en rigtig god behandling.

Klubben fik lidt af en storhedstid sidst i 60-erne hvor klubbens 1. hold spillede sig op i 2. division, og medlemstallet voksede voldsomt. På det tidspunkt var klubbens til dato største skaktalent Steen Fedder medlem. Han blev juniordanmarksmester i 1970 og senere international mester, men da havde han allerede forladt byen og var rejst til København.

1985

Senere kom klubben i vanskeligheder med ledelsesmæssige problemer, hyppige formandsskift og medlemstilbagegang. I den periode var Jørgen Dissing den eneste der holdt sammen på klubben. For sin indsats i den periode blev han fortjent udnævnt til klubbens æresmedlem ved 75-års jubilæet i 1985.

I midten af 80-erne vendte billedet. Klubben fik gode spilleforhold på Ålholmskolen, kraftig medlemsfremgang og i 1988 blev byens 2 skakklubber samlet igen i Hillerød Skakklub. Splittelsen var forbi. Klubben spillede sig igen i 2.division med en ny generation af stærke spillere anført af Jens Østergaard og Peter Olsen og efter en enkelt nedtur befinder klubben sig nu i jubilæumsåret i landets næstbedste række.

Klubben havde i mange år et medlemstal omkring de 30. I 60-erne nærmede tallet sig de 70 mens de i 70-erne igen faldt til omkring 40. I løbet af 80-erne steg medlemstallet og kulminerede i 1991 med 85 medlemmer. Siden er tallet faldet noget til omkring 60, men klubben er stadig en af de store og toneangivende klubber i Nordsjælland. Klubben er meget aktiv med et velfungerende klubliv hver tirsdag aften i Frivilligcentret Fredensvej 12C, egen juniorafdeling, egen hjemmeside og årlige åbne turneringer, som trækker deltagere fra hele Nordsjælland.

2010

I 2010 kunne klubben fejre 100 års jubilæum med udgivelse af jubilæumsbog, afholdelse af jubilæumsfestligheder, og som kronen på værket stod Hillerød Skakklub som arrangør af Danmarksmesterskabet i Frederiksborgcentret i påsken med 200 deltagere.

Siden er klubben udviklet sig til at blive en af landets stærkeste klubber - førsteholdet spiller i Skakligaen, GM Lars Schandorff træner holdet og spiller 1. bræt og i Martin Percivaldi har klubben fået det største skaktalent måske nogensinde.

Fremtiden tegner spændende!

Hans E. Jacobsen
formand for Hillerød Skakklub