Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Beretning for 2018-19


Gå til
Indkaldelsen.

Af Hans E. Jacobsen

7. april 2019

Klubbens strategi

På generalforsamling for to år siden i 2017 fremlagde bestyrelsen oplægget til en ny vision og strategi for Hillerød Skakklub gældende for de næste 5 år. Formålet var at skabe et nyt og bredere grundlag at drive en skakklub på. Det skulle ske via nye aktiviteter og skaktilbud i pagt med tiden og en ambitiøs satsning på både ungdom, bredde og elite på samme tid.

Aktiviteter i 2018/19

Sæsonen 2018/19 - sæson nr. 2 efter den nye strategi - har været en meget travl sæson med en masse nye aktiviteter og initiativer. Det har været en sæson hvor vi har investeret stort - både energi, kreativitet og penge i fremtiden. Det kan ses på regnskabet, som viser et pænt stort underskud, men det er et bevidst valg og en del af den overordnede strategi.

Klubben har investeret i en ny hjemmeside – nyiskak.dk – beregnet til at opfange og registrere nye skakinteresserede. Det er hensigten, at potentielle nye medlemmer - vi finder via kampagner af den ene eller anden art - skal ledes hen til denne nye hjemmeside, hvor de skal registrere deres ønsker. I samarbejde med GM Sune Berg Hansen har vi efterfølgende kørt kampagner på de sociale medier og Hillerød Posten for at nå nye skakinteresserede.

Klubben har investeret i 8 sæt livebrædder, brikker og ure, så vi kan sende skak live på nettet fra udvalgte begivenheder.

Klubben har startet en satellitafdeling i Brohuset Østervang 103 hver onsdag eftermiddag fra 12.30 -16.30. Det skaklige indhold har været en blanding af turneringer, foredrag, undervisning og skaklig hygge. Allerede i den første sæson har fremmødet ligget på 8-14 deltagere pr. gang, og aktiviteten har skaffet flere nye medlemmer til klubben. Vi er blevet taget rigtig godt imod i Brohuset, hvor vi har rigtig gode forhold at spille under! Vi har etableret et ’Brohus’-udvalg der styrer begivenhederne, og ikke mindst Benny Nielsen og Finn Eldor skal have tak for en stor indsats i udvalget!

For første gang nogensinde har klubben haft et hold med i Europacuppen for klubhold. Holdet kunne selvfølgelig ikke klare sig i toppen i den hårde konkurrence, men spillerne havde en god skakoplevelse, og på den resultatsiden scorede Tim Jaksland sin første IM-norm.

Sæsonen har budt på mange enkeltstående skakarrangementer.

Vi har haft besøg af klubbens tidligere medlem og klubmester Morten Fabrin der holdt et foredrag baseret på sin biografi ’Plovjernet’ om den tidligere dobbelte danmarksmester Christian Poulsen.

Vi har holdt Indisk aften med fællesspisning af indiske retter og foredrag om de Indiske systemer ved GM Lars Schandorff. Det blev et stort tilløbsstykke med rigtig mange deltagere!

Vi har afholdt ’Skak og Skotland’ i januar måned i menighedshuset Bethlehem. Det, der startede som en sjov ide på et bestyrelsesmøde, endte med at blive et stort event i samarbejde med Rune Friborg og DSU. GM Sune Berg Hansen spillede simultan og GM Jacob Aagaard holdt foredrag om Skak i Skotland. Fremmødet var stort. Det gav en masse omtale og et fint indslag i TV-lorry.

Efterfølgende besluttede vi også at bruge menighedshuset til fællesafslutning i Skakligaen. Det var efter vi havde måttet opgive at benytte Frederiksborgcentret, og derfor søgte et nyt spillested. Det skulle vi så ikke have gjort. Pladsen var for trang til 80 skakspillere i menighedshuset.

I november var der VM-match i London mellem Carlsen og Caruana. GM Lars Schandorff var til stede under den sidste del af matchen og holdt efterfølgende en inspirerende foredrag i klubben om oplevelsen af at være så tæt på den store begivenhed.

I starten af sæsonen havde vi besøg af vores tidligere medlem Martin Percivaldi, der holdt foredrag og spillede simultan – og det gjorde han rigtig godt!

I efteråret gennemførte vi igen et skakintroduktionsforløb for voksne, og i foråret har vi fulgt op med skakcafe for nye voksne skakspillere fra 18.30 – 19.30. Formålet med skakcafeen er under afslappede former at gennemgå tidligere spillede partier, uddrage læringer og endelig forberede åbninger til aftenens skakparti. Tilslutningen har ikke været overvældende, men markedsføringen har heller ikke været helt god!

Endelig var der selvfølgelig også den traditionelle juleafslutning og ikke mindst julefrokosten, der for nogle blev en sen og langvarig affære!

Alt i alt må man konkludere, at det har været et meget travlt år, men det har også været et spændende år. Det er altid sjovest når tingene lykkes, men vi må acceptere at ikke alle initiativer fænger eller lykkes – i hvert fald ikke første gang. Det helt ok at have nogle fejlskud ind imellem - det er bedre at handle end slet at gøre noget.

Hillerød Skakskole/Juniorafdelingen

Vi har satset meget på at Hillerød Skakskole/juniorafdelingen skulle være velkørende. Vi skal kunne tage godt imod dem der kommer, og vi skal efter bedste evne få så mange som muligt engageret i skak.

Vi er pr. 1.4.2019 oppe på 25 betalende juniormedlemmer + 4-5 på vej ind i systemet. Det må siges at være en overvældende succes, og det tegner rigtig godt for fremtiden. Der er travlhed i alle lokaler og på gangene på 1. sal omkring kl.18 hver tirsdag.

Juniorafdelingen har i år været opdelt i tre grupper – undervejs talte vi om opdeling i 4 grupper. Det var nødvendigt af hensyn til det store fremmøde.

Ellen Kakulidis og Ellen Fredericia har taget sig af pigegruppen, der undervejs i sæsonen har haft en lille medlemsdyk, men her ved sæsonslut igen er oppe på omkring 10 deltagere.

Morten Kühn og Philip Estrup har fortsat taget sig af de fortrinsvis nye og ikke så øvede drenge, Mens Jens Østergaard sammen med Rasmus Rabjerg har givet mere intensiv undervisning til de 4-5 bedste drenge. Begge dele har fungeret rigtig godt. Blandt de sidstnævnte har både Magni og Sebastian deltaget i klubturneringen blandt de voksne og begge klarede sig rigtig fint.

Juniorafdelingen har også stillet hold i den københavnske juniorholdturnering og klaret sig pænt.

Opfølgning på mål og strategi

Et af strategiens mest målelige succeskriterier er medlemstilgangen.

Sidste år pr. 1. april havde klubben 82 medlemmer. Pr. 1. april 2019 har vi 89 medlemmer (81 A-medlemmer og 8 sekundære medlemmer.) Det er en stigning på 7 medlemmer - ikke så langt fra målet om en årlig stigning på 10 medlemmer. Vi har desværre stadig lidt for mange udmeldelser.

Medlemsfremgangen er uhyre vigtig. Det skaber både grobund for nye aktiviteter og ikke mindst et økonomisk grundlag for på sigt at skabe en økonomisk bæredygtig forening.

Et andet måleligt succeskriterie er, om vi kan skaffe støtte fra fonde/sponsorer til vores forskellige aktiviteter.
Det er med glæde at vi kan byde velkommen til en ny sponsor i klubben: Tømrer- og snedkermester Børge Nielsen A/S, der både har stillet menighedshuset til rådighed, og fremover vil være sponsor for Hillerød Byturnering. Vi har desværre mistet Skjold Burne, som har lukket butikken i Hillerød, men Carsten arbejder på at finde en fuld god erstatning som sponsor for Hillerød Open. Vi modtager fortsat økonomisk støtte fra Spar Nord, men nu er vi på sidste år af den 3-årige aftale. Til Skak og Skotland fik vi også hjælp og støtte fra andre sider. Det drejer sig om DSU, Skovgrillen, Jannies Hjørne og Hillerød Ridderne. Tak til alle vores sponsorer og støtter og ikke mindst til Carsten Pedersen, der har gjort et stort arbejde med at etablere kontakter og lave aftaler.

Et tredje succeskriterie er om vi kan skaffe tilstrækkelig med frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer.
Vi kan ikke gennemføre vores visioner uden frivillig arbejdskraft. Bestyrelsen kan ikke overkomme det hele. Bare en lille hjælp en gang imellem er bedre end ingen hjælp. I klubben kan vi bruge mange frivillige til f.eks. kontakt til lokalpressen, opdatering af hjemmesider, skakcafe, undervisning, kantinedrift, opstilling/afrydning, fotograf, forældrekontakter, søgning af fonde osv. osv. Hvis du har lyst til at bidrage med lidt hjælp en gang imellem så kontakt endelig en fra bestyrelsen.

Årets resultater

Hillerød Byturnering havde i 2018 deltagelse af 36 spillere. Det var 32. gang turneringen blev afviklet.

Mesterklassen blev vundet overbevisende af Søren Bull Andersen med 6½ af 7. Det var Sørens første Bymesterskab. Også de 3 øvrige grupper blev vundet af Hillerødspillere – Laurids Paulsen, Freddy Nielskov og Michael Szymanski.

Sæsonen startede med de sædvanlige blide turneringer. Tidshandicapturneringen blev vundet af fire spillere på deling: Michael Szymanski, Morten Kühn, Arne Feldung og Ib Hother Andersen. De store tidsforskelle i de indbyrdes partier skabte som altid overraskende resultater, og det er netop charmen ved denne type turnering.

Halvtimesturneringen blev vundet af Ib Hother Andersen med 5½ point foran Morten Kühn med 4½ point. I B-gruppen blev Peter Langer vinder med 4 point foran de tre unge – Micki Christoffersen, Afan Jahic og Philip Estrup alle med 3½.

Skjold Burne Hillerød Open kunne lokke med forhøjede præmier pga. jubilæumstilskud fra 8.Hovedkreds. Det havde lokket flere stærke spillere til - og 37 deltagere i alt. Turneringen blev vundet af vores tidligere medlem Sandi Stojanovski foran Ib Hother Andersen og Martin Percivaldi. Præmiegruppe 2 blev vundet af Frands Lavrsen og præmiegruppe 3 af Henrik Damm.

Lynmesterskab blev vundet af Jens Østergaard efter omkamp med Ib Hother Andersen.

I løbet af sæsonen har der været afholdt 4 dagturneringer i Brohuset i Hillerød Øst. Den første Brohus I med 8 deltagere i en gruppe blev vundet af Aksel Gasbjerg. Brohus II med 14 deltagere i to grupper fik Mikael Ramkilde som vinder, mens Henrik Damm vandt gruppe 2. Brohus III med 13 deltagere blev vundet af Klaus H. Kristensen med Erik Holm som vinder af gruppe 2. Brohus IV med 12 deltagere er i gang og slutter først i starten af maj.

Klubturneringen havde i år 36 deltagere – det højeste antal i mange år - og det gav følgende præmietagere:

Mesterklassen: 1. Mikael Ramkilde, 2. Kim Wammen Sørensen
A-gruppen: 1. Morten Kühn, 2-4. Søren Nygaard, Klaus H. Kristensen og Laurids Paulsen
B-gruppen: 1-2. Bernhard W. Sørensen og Freddy Nielskov
C-gruppen: 1. Philip Estrup, 2-3. Erik Holm og Bjarne Rasmussen

Det var Mikael Ramkildes 1. klubmesterskab opnået allerede i andet forsøg! Morten, Bernhard og Philip er garanteret oprykning til en højere klasse næste år.

Klubben vandt begge sæsonens venskabsmatcher. Sekskantmatchen i Græsted blev vundet af Hillerød med den snævrest mulige margen - 6 point af 10 og bedste indbyrdes resultater i opgørene mod Helsingborg og Helsingør.

Venskabsmatchen mod Allerød blev vundet med 24-19 på udebane og dermed er vandrepokalen tilbage i Hillerød!

Holdturnering

Skakligaholdet blev nr. 4 – og tangerede dermed det bedste resultat nogensinde fra sidste sæson. Det var overraskende på mange måder. Holdet var generelt svækket ved Sandi Stojanovskis udmeldelse. Desuden kunne Steen Skovlund kun spille en enkelt dobbeltrunde. Før sidste dobbeltrunde kunne Hillerød stadig risikere at rykke ud. Men et par gode resultater i de to sidste runder kombineret med at andre resultater flaskede sig, sikrede 4. pladsen med mindst mulig margin. Sune Berg blev igen i år topscorer med 6½ af 9.

Klubbens 2. hold var fuldstændig overlegen i Mesterrækken. Holdet vandt med 9 points forspring til Sjælsø og er tilbage i 2. division igen! Topscorer blev holdleder Lars Nilsson med 6½ af 7!

3. holdet var også i mesterrækken og kæmpede flot for at redde livet. Holdet vandt to kampe og spillede to kampe uafgjort. Resultatet blev en meget godkendt 6. plads. Topscorere blev Frands Lavrsen og Ole Rasmussen begge med 4 point.

4. holdet i B-rækken endte som nr. 6 – lidt under forventet. Topscorer blev Michael Szymanski med 4½ point.

5. holdet i C-rækken havde en fin sæson og blev nr. 3. Topscorer blev Peter Langer og Arne Feldung med 3 af 5.

Fremtid

Vi har i Hillerød Skakklub valgt at investere – både kapital og energi – i en 5 års plan med mange nye elementer og initiativer. Nu er de første to år gået, og bestyrelsen har løbende evalueret resultaterne. Generalforsamlingen skal nu også være med til at evaluere resultaterne, og så går vi ellers i gang med år 3.

Her følger noget af det, der er på paletten for 2019-20:

Hillerød Skaklub fylder 110 år den 3. februar 2020. I bestyrelsen har vi gjort os nogle tanker om hvordan det skal fejres. En af tankerne går på en åben turnering i vinterferien 2020 med en kvindelig IM turnering som overbygning. Vi vil gerne på generalforsamlingen opfordre interesserede til at melde sig i et jubilæumsudvalg.

Hillerød Skakskole for de unge skal fortsætte med at tilbyde differentierede skaktilbud. Det skal fortsat være sjovt at gå til skak, men vi skal også til at fokusere en smule på konkurrencebegrebet, som jo er en vigtig del af skak. De unge skal ud at spille skak – i første omgang mod jævnaldrende med senere også mod voksne.

Vi skal også nå andre målgrupper end de unge. Vi skal gentage og udbygge vores introduktionsprogram for skakinteresserede voksne. Vi mangler stadig medlemmer i aldersgruppen 20-40 år.

Vi skal fortsætte med at gøre klubbens program mere attraktivt for medlemmerne – lidt mindre fokuseret på turneringer og gradvist mere fokus på andre arrangementer.

Vi vil fortsætte med eftermiddagsskak i Brohuset onsdag eftermiddag med varieret program. Vi tror der er et potentiale for eftermiddagsskak i Nordsjælland/Hillerød.

Vi skal udbygge samarbejdet med Cafe Kaffebaren og evt. andre cafeer i byen.

Vi vil fortsat søge efter egne lokaler med skakindretning, plads til klubbens bibliotek, cafearrangementer osv.

Vi vil fortsat arbejde henimod at blive en stor og levende klub med +120 medlemmer om 3 år.

Vi vil også være med i toppen af dansk skak. Målsætningen er top-4, adgang til europacuppen og fastholde et hold i 2. division.

Helt generelt skal vi sørge for at holde gejsten og engagementet oppe, så flere har lyst til at deltage og give en hånd med – til stort eller småt. Da vi startede for 2 år siden var alt nyt og spændende. Nu er det ikke nyt længere – nu er vi midt i en proces, men det er stadig vigtigt at så mange som muligt bidrager. Det er vejen til succes for Hillerød Skakklub.