Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2018 <> 2020

Generalforsamling 2019


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Skakklub tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.45 i klubbens lokaler Frivilligcentret, Fredensvej 12 C, 1. sal.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes ordinært hvert år i april-maj måned med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
     a) formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer
     b) 1 revisor
     c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b)
7) Valg af juniorudvalg
8) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I løbet af generalforsamlingen vil der blive foretaget præmieuddeling til alle præmietagerne i årets klubmesterskab og til topscorerne på klubbens 5 hold.

Bemærk: Forældre til børn i juniorafdelingen er meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt den 9. april

På bestyrelsense vegne
Hans Endrup Jacobsen