Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Beretning for 2021-22


Skaksæsonen 2021-22 kort

Det har været sæson 1 efter Corona og så ikke helt alligevel.  Vi oplevede en kort nedlukning fra midt i december til midt i januar, som skubbede en række aktiviteter, men bortset fra det har det været en sæson næsten uden de programændringer og indskrænkninger i aktivitetsniveauet vi har set de sidste år.

Det har været en sæson med mange nyskabelser, nye aktiviteter, udvidet åbningstid og fremgang på de fleste områder. Vi har sat medlemsrekord med 107 medlemmer pr. 1.4.2022. Vi har fået mange nye og talentfulde ungdomsspillere. Samtidig har vi arbejdet med at integrere unge autister i foreningslivet og dermed løftet en samfundsmæssig opgave.

Alle vores hold har klaret sig overordentlig flot.  Skakligaholdet vandt de første medaljer til Hillerød nogensinde da de forsvarede 2.pladsen i sidste runde mod stærke Skanderborg. Derudover opnåede holdene yderligere 2 andenpladser og 2 fjerde pladser.

Aktiviteter i 2021/22

Sæsonens store nyskabelse har været etableringen af en skakcafe hver torsdag fra kl. 19-21.  Michael Szymanski kører et undervisningsforløb efter Yusupovs lærebogssystem den første time og derefter spiller man skak.  Torsdagscafeen er tænkt dels som en brobygning for nye medlemmer, indtil de føler sig klar til at deltage i turneringsprogrammet om tirsdagen. Men skakcafeen er også tænkt som et tilbud om undervisning for spillere op til mesterstyrke, fordi Michael kommer igennem en række skakemner, som ikke alle giver sig tid til at studere i det daglige.  Ligesom så mange andre nye tiltag så tager det tid at løbe i gang og deltagelsen kunne i perioder godt have været større, men jeg tror konceptet er rigtigt. Det løser et behov for brobygning til klubbens turneringsmiljø. Vi har fat i noget rigtig.

En anden nyskabelse var parskak. To spillere på hvert hold trækker hver anden gang uden at kommunikere sammen undervejs. En sjov nyskabelse introduceret af Peter Balslev. Første turnering blev vundet af et hold bestående af Henrik Holm og Philip Estrup.

Banter Chess live succesen fra året før blev gentaget med Ib Hother Andersen og Christopher Pedersen som aktørerne. Christopher vandt et meget interessant parti med stor involvering af tilhørerne.

Hillerød Skakklub har involveret sig i det såkaldte Safe Space projekt, der går ud på at integrere unge autister i foreningsmiljøer.  Hillerød Skakklub er sammen med Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Bordtennisklub gået ind i et arbejde med at give unge autister et godt fritidstilbud.  Konkret har det betydet, at formanden har holdt to introduktionskurser for elever fra Hans Knudsen Instituttet og at Frederick Agerbo er blevet tovholder på en ny skakcafe hver anden tirsdag i fra 17.30 i Frivilligcentret.  Desuden har Frederick med hjælp fra formanden startet en ugentlig skakcafe på VUC for eleverne i inklusionsklasserne.  Med deltagelsen håber vi - dels på nye engagerede medlemmer og dels, at vi løfter en vigtig samfundsmæssig opgave.

Tre af klubbens medlemmer, Lene, Torben og Finn har deltaget i et dommerkursus i Køge over en weekend. Frederick skulle også have deltaget med måtte melde afbud pga. sygdom.  Vi ser frem til, at det vil lette presset på kampleder- og dommeropgaverne i klubben.

I november blev der afholdt en vellykket holdtræning med Lars Schandorff, hvor Lars fik nogle af deltagerne til selv at gennemgå et af deres egne partier i holdturneringen suppleret med Lars’s kyndige kommentarer. Sessionen blev desværre ikke som planlagt fulgt op i marts pga. et sammenpresset program efter Corona lukningen omkring nytår.

Brohus-aktiviteterne er fortsat med eftermiddagsskak hver onsdag fra 12.30. Hovedaktiviteten er koordinerede 5-runders turneringer, hvor vi nu er nået til nr. 13 i rækken. Brohuset har udviklet sig til at være et samlingssted for skakglade spillere fra det meste at Nordsjælland, som alle har det til fælles, at de hellere vil spille om eftermiddagen end om aftenen.  Fra en spæd start for 3 år siden med 8 deltagere i den første turnering er vi nu omkring 20 deltagere hver gang!

Hillerød Skakskole/Juniorafdelingen

Efter den miserable coronasæson hvor vi mistede omkring 30% af alle vores unge spillere kom vi hurtigt i omdrejninger igen og i løbet af sæsonen er vi igen kommet op på over 30 juniorspillere.  Det er flot kommet igen. Det er dog ærgerligt, at vi i forløbet mistede mange af vores pigespillere, og vi har ikke rigtig kunne finde nye pigespillere i samme omfang som før nedlukningen.

Ungdomsarbejdet koordineres fortsat af Bernhard Sørensen, mens Morten Kühn, Lene Andersen, Philip Estrup, Rasmus Rabjerg styrer de 3 grupper juniorudvalget har valgt at opdele de unge spillere i. Peter Svendsen og Marianne Nielsen supplerer trænerstaben, når de har tid.

En af de nye talentfulde ungdomsspillere Bertil Friis Jensen vandt overlegen sin gruppe i en juniorturnering i Helsingør og umiddelbart efter generalforsamlingen arrangerer Hillerød Skakklub sjællandsmesterskabet for ungdom lørdag den 23. april. Vi håber mange af vores egne unge spillere vil deltage og løbe med præmierne.

Opfølgning på mål og strategi

Der er gået fem år siden klubben vedtog en helt ny strategi for de kommende fem år. Men hvis vi fraregner et år, hvor vi stort set var nedlukket pga. corona, så har vi reelt kun været i gang i fire år

Et af strategiens mest målelige succeskriterier er medlemstilgangen. Sidste år pr. 1. april havde klubben et medlemstal på 90 fordelt på 83 A-medlemmer og 7 B-medlemmer.  I denne sæson har vi mere end indhentet det tabte og pr. 1.4.2022 er vi 107 medlemmer fordelt på 99 A-medlemmer og 8 B-medlemmer.  I en lang periode var vi over 100 A-medlemmer for første gang i klubbens historie, og vi kæmper med Ålborg og SK1968 fra Århus om at være Danmarks næststørste klub. Øbro Skakforening i København er med 150 medlemmer indtil videre uden for rækkevidde.

Skakligaholdet tog for første gang i klubbens historie sølvmedaljer og dermed indfriede vi endnu et af målene – at være i top-3 i skakligaen.  Et andet mål om at 2. holdet skal være et divisionshold har vi også opfyldt  allerede for flere år siden.

Vi har også opfyldt målene om at tilbyde eftermiddagsskak og alternativ skak torsdag aften. Til gengæld har sponsormarkedet været sløjt og negativt påvirket af coronaepidemien. Derfor halter vi stadig bagefter med hensyn til at klubbens økonomi, som skulle balancere efter 5 år med underskud og investeringer i fremtiden.

Generelt er vi nået langt i opfyldelsen af de mål vi satte os for 5 år siden, så i den kommende sæson skal der være fokus på nye mål.  Skal vi fortsætte i samme spor, eller skal vi udvikle klubben endnu mere og i givet fald hvordan?

Årets resultater

Tidshandicapturneringen blev vundet af Christopher Pedersen.

Åbningsturneringen i hurtigskak fik følgende gruppevindere: Ib Hother Andersen, Frands Lavrsen, Henrik Holm/Ole Rasmussen og Poul-Erik Nielsen.

Vinhuset Stoltz – Hillerød Open:

1.     Svend Steenstrup

2.     Christopher Pedersen

3.     Mikael Ramkilde

4.     Poul Hempler

Ratinggruppe 1

1.     Steen Kopperberg

2.     Carsten Pedersen

Ratinggruppe 2

1.     Rune Eriksson Øbro

2.     Birger Jarulff Frederiksværk

Ratinggruppe 3

1.     Jacob Hein Espergærde

2.     Jan Pedersen

Lynmesterskabet A-finalen 1. Alexander Kapitonov,  B-finalen 1. Micki Christoffersen

Klubturneringen fik følgende præmietagere:

Mesterklassen  

1. Carsten Erlandsen  klubmester 2022,  2. Esben Lauge Sørensen

A-gruppen         

1-2. Peter Balslev  og Morten Kühn                                                                                

B-gruppen         

1. Jacob Schramm, 2-3.  Peter Langer og Rasmus Rabjerg

C-gruppen          

1. Bertil Friis Jensen,  2-3.  Emil Skallebæk og Artin Shahriarifar

 

Brohus IX:  A-gruppen: 1. Richard Lilja, B-gruppen: 1. Finn Eldor

Brohus X:  A-gruppen: 1. Hans E. Jacobsen, B-gruppen: 1-3. Erik Holm/Bent Nielsen/Lene Andersen

Brohus XI: A-gruppen: 1-2. Mikael Ramkilde/Hans E. Jacobsen, B-gruppen: 1-2 Finn Eldor/Leif Sørensen

Brohus XII A-gruppen: 1. Hans E. Jacobsen, B-gruppen: 1. Peter Langer

 

Holdturnering

Aldrig tidligere i klubbens historie har vi kunnet notere en tilsvarende succes for vores hold i både divisionsturneringen og i hovedkredsturneringen.  Vi stillede med fem ottemandshold og med undtagelse af 5. holdet, der var overmatchet i B-rækken, præsterede alle hold over forventning.

Skakligaholdet tog sølvmedaljer efter en hård og tæt kamp mod favoritterne fra Skanderborg i sidste runde.  Kampen endte 4-4 og det var nok til at Hillerød kunne fastholde andenpladsen og tage de første medaljer hjem til Hillerød nogensinde.  En meget flot præstation af holdet, der havde meget få afbud i løbet af sæsonen.  Undervejs fik vi tilgang af en ung talentfuld svensk skakspiller – Isak Storme – som bidrog positivt til succesen i tre kampe

I 2. division gruppe 1 blev Hillerød 2 højst overraskende nr. 2.  Vi havde nok forventet, at vi kunne kæmpe med om en midterplacering, men en andenplads var over al forventning! Det havde ingen drømt om.

Hillerød 3 i mesterrækken blev nr.4 lige foran Roskilde 1, som holdet slog i den indbyrdes kamp.  Hvis vi for bare få år siden havde forudsagt, at Hillerød 3 ville kunne slå det bedste hold fra Roskilde og placere sig foran Roskilde i slutstillingen, ville mange nok have grinet højt – men vi gjorde det!

I A-gruppen kæmpede Hillerød 4 sig til en andenplads efter Nordkalotten 2.   Det var ligeledes helt uventet og på et tidspunkt var vi flere, der frygtede at klubben skulle stille med 4 søndagshold i næste sæson.

Hillerød 5 i B-rækken blev nr.4 og sidst i en dobbeltrundig turnering med 4 hold.  Det var forventet efter ratingtallene, da de øvrige hold på papiret var noget stærkere.

Topscorer på holdene:

Hillerød 1 Nikolaj Borge  6½ af 8

Hillerød 2: Søren Bull Andersen 4½ af 6

Hillerød 3: Esben Lauge Sørensen 3½ af 4

Hillerød 4: Morten Kühn 6 af 7

Hillerød 5: Jan Pedersen, Peter Langer og Magni Cederholm 3 af 6

Fremtid

Hillerød Skakklub er så levende og dynamisk som nogensinde, og hvor mange andre klubber kæmper med et vigende medlemstal, så er det ikke et problem, vi kender til.  Vi er nærmest i bekneb for lokaler, der er store nok og kan rumme vores forskellige aktiviteter.  Hvor andre klubber leder med lys og lygte efter frivillige ledere, har vi ikke noget problem i Hillerød Skakklub. Vi har indtil nu altid kunnet finde frivillig og kompetent arbejdskraft.  Klubben har lokalemæssigt delt aktiviteterne mellem Frivilligcentret og Brohuset og det fungerer nogenlunde, men det kniber nogle gange med pladsen tirsdag aften til vores større turneringen og holdkampe med flere hjemmekampe på samme tid.

Egne lokaler er et af de mål vi satte os for fem år siden som vi ikke har nået og heller ikke arbejdet så hårdt for.  Måske bliver det et af hovedpunkterne i den kommende 5-årsplan, som vi skal til at planlægge i den nye bestyrelse.  Vi går stadig efter at blive Danmarks største og bedste skakklub.