Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Beretning for 2022-23


Skaksæsonen 2022-23 kort

Det har været en sæson med nye aktiviteter, skakcafe hver torsdag og fremgang på de fleste områder. Vi har sat medlemsrekord med 110 medlemmer pr. 1.4.2023. Vi har fået mange nye og talentfulde ungdomsspillere. Men også blandt de ældre medlemmer i Brohuset er der fremgang.

For første gang nogensinde kunne Hillerød Skakklub stille med syv hold, heraf fire hold der spillede søndagskampe. De mange hold skyldtes til dels, at A- og B-rækken for første gang spillede med 6-mandshold. Det gjorde det lidt nemmere at stille så mange hold.

Desværre mistede klubben to markante skikkelser i den netop afsluttede sæson. Søren Bull Andersen bukkede under for kræftsygdommen midt under Hillerød Open, hvor han kun nåede at spille få runder. Søren blev kun 55 år.
Klubbens tidligere mangeårige kasserer, Mogens Demant led desværre samme skæbne dog i en mere fremskreden alder. Mogens bad som sin sidste vilje om at alle blomster og bidrag til hans begravelse blev erstattet af bidrag til Hillerød Skakklub. En smuk sidste tanke, der viste, hvor meget skakklubben betød for Mogens.

På den mere positive side skal nævnes, at Jens Østergaard i holdturneringen opnåede en IM-norm med sin score på 7 af 9!

Aktiviteter i 2022-23

Forrige sæson etablerede vi skakcafeen hver torsdag fra kl. 19-21. I denne sæson har vi lavet konceptet lidt om. Hvor vi sidste sæson havde et fast temaindslag hver gang, så har der siden vi afholdt et introkursus i efteråret, ikke været formaliseret undervisning om torsdagen. Indholdet har været lyn- og hurtigskak og analyser af partier fra diverse turneringer. Fremmødet har været meget svingende. På de gode dage helt op til 15 skakspillere og på de dårlige dage kun 5-6 stykker. Skakcafeen fungerer som bl.a. som indslusningstilbud til klubbens øvrige aktiviteter.

En nyskabelse i turneringsudbuddet har været simultanskak. Deltagerne blev inddelt i grupper på fire, der på skift spillede simultan med de tre øvrige. Som simultanspiller havde man hvid på alle brætter, og mens man sad på den anden side af brættet, havde man sort. Det gav seks tællende partier til alle. Konceptet var sjovt og fungerede rigtig godt.

Op til jul afholdt klubben en vinsmagning med klubbens sponsor – Vinspecialisten Stoltz. Vi fik smagt en række gode vine, og vi fik skabt en god relation til vores gode samarbejdspartner, som på sin side fik en række ordrer med hjem.

Hillerød Skakklub har været involveret i det såkaldte Safe Space projekt, der gik ud på at integrere unge autister i foreningsmiljøer. Projektet er nu afsluttet, men bliver erstattet af det noget større TUFF-projekt. TUFF står for: Trivsel for unge fællesskaber og foreningsliv. Hillerød Skakklub er inviteret med i dette projekt, og for en gangs skyld følger der en pose penge med til de involverede foreninger.
Frederick Agerbo er med hjælp fra formanden fortsat tovholder på en ugentlig skakcafe på VUC for eleverne i inklusionsklasserne.

To gange i sæsonen har vi arrangeret åben holdtræning med Lars Schandorff, med udgangspunkt i spillede partier i holdturneringen, som Lars knytter sine kyndige kommentarer til. Arrangementerne har været velbesøgte og er populære.
Klubbens anden stormester Sune Berg Hansen har besøgt os med et spændende foredrag omkring skakligaholdet, og hvordan holdet bar sig ad med af få sølvmedaljer i Skakligaen.

Brohus-aktiviteterne er fortsat med eftermiddagsskak hver onsdag fra 12.30. Hovedaktiviteten er koordinerede 5-runders turneringer, hvor vi nu er nået til nr. 17 i rækken. Brohuset har udviklet sig til at være et samlingssted for skakglade spillere fra det meste at Nordsjælland, som alle har det til fælles, at de hellere vil spille om eftermiddagen end om aftenen. Fra en spæd start for 4 år siden med 8 deltagere i den første turnering er vi nu omkring 20 deltagere hver gang!

Hillerød Skakskole/Juniorafdelingen

Ungdomsarbejdet koordineres fortsat af Bernhard Sørensen, mens Morten Kühn, Lene Andersen, Frederick Agerbo, Philip Estrup, Rasmus Rabjerg styrer de 2 grupper, juniorudvalget har valgt at opdele de unge spillere i.
Afdelingen oplever meget stor søgning – næsten nye interesserede hver tirsdag – og det har givet anledning til flere overvejelser over, hvordan man bedst griber tingene an. Det  giver udfordringer, at børnene er på meget forskellige niveauer og alderstrin, og det derfor er svært at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser alle.

Opfølgning på mål og strategi

Der er gået seks år, siden klubben vedtog en ny strategi for Hillerød Skakklub. Denne periode er nu udløbet.
Et af strategiens mest målelige succeskriterier er medlemstilgangen. Målet var 120 medlemmer. Sidste år pr. 1. april havde klubben et medlemstal 107 medlemmer fordelt på 99 A-medlemmer og 8 B-medlemmer. Nu er vi 110 medlemmer fordelt på 104 A-medlemmer og 6 B-medlemmer. Vi kæmper med Ålborg og SK1968 fra Århus om at være Danmarks næststørste klub. Øbro Skakforening i København er med 160 medlemmer indtil videre uden for rækkevidde.

Skakligaholdet fik denne gang ingen medaljer, men sidste sæson indfriede vi endnu et af målene – at være i top-3 i skakligaen. Det er dog ikke nemt at tage medaljer hvert år.
Desværre rykkede 2. holdet ud af 2. division og dermed kunne vi ikke fastholde ambitionen om at klubbens næstbedste hold også skal være divisionshold.

Vi har også opfyldt målene om at tilbyde eftermiddagsskak og alternativ skak torsdag aften.

Sponsormarkedet har været sløjt og negativt påvirket af Corona epidemien, men vi har fastholdt Vinhuset Stoltz som sponsor for Hillerød Open. Til gengæld har vi fået god støtte fra flere fonde og fra indbetalinger på klubbens konto for frivillige bidrag. Det betyder, at vi for første gang i flere år kan notere et mindre overskud på regnskabet.

Generelt er vi nået langt i opfyldelsen af de mål vi satte os for 6 år siden. Men nu er der tid til at sætte nye mål for klubben. Det er en proces, vi startede lige efter nytår, og som nu har resulteret i fire nye overordnede mål som bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at vi vedtager som strategi i en ny 5-årig periode (se senere)

Årets resultater

Tidshandicapturneringen blev vundet af Bertil Friis Jensen.

Åbningsturneringen i hurtigskak fik følgende gruppevindere:
Carsten Erlandsen og Morten Kühn vandt øverste gruppe.
Emil Skallebæk og Ulrik Havsager vandt de øvrige grupper!

Vinhuset Stoltz – Hillerød Open
1. Peter Grau Sjælsø og Henrik Holm begge 5½ point
Ratinggruppe 1 Peter Balslev 4½,
Ratinggruppe 2 Bertil Friis Jensen 5,
Ratinggruppe 3 Ulrik Havsager 3½.

Lynmesterskabet 1. Jens Østergaard 8½ af 9

Klubturneringen fik følgende præmietagere:
Mesterklassen 1. Carsten Erlandsen 2-3 Mikael Ramkilde og Morten Kühn
A-gruppen 1. Bertil Friis Jensen 2. Laurids Paulsen
B-gruppen 1. Arthur Helsted Moe 2. Peter Langer
C-gruppen 1-2. Frederick Agerbo og Jan Pedersen 3. Ulrik Havsager

Brohus XIV:
A-gruppen: 1-2. Flemming Stald og Erik Løveid,
B-gruppen: 1. Jan Gregor,
C-gruppen: 1. Erik Togeby
Brohus XV:
A-gruppen: 1-2. Erik Løveid og Mikael Ramkilde,
B-gruppen: 1-2. Bent E. Nielsen og Torben W. Jensen,
C-gruppen 1. Finn Eldor
Brohus XVI:
A-gruppen: 1. Mikael Ramkilde,
B-gruppen: 1 Bent E. Nielsen,
C-gruppen Flemming Andersen

Holdturnering
Aldrig tidligere i klubbens historie har vi kunnet stille med syv hold – to i divisionsturneringen og fem i hovedkredsturneringen.
Til gengæld kunne vi ikke leve op til sidste sæsons fremragende resultater. Skakligaholdet startede som lyn og torden og førte Skakligaen ved årsskiftet. Desværre kom der nogle knap så gode resultater i foråret og holdet endte som nr. fem
I 2. division gruppe 1 var Hillerød 2 svækket i forhold til sidste sæson, hvor holdet overraskende tog en 2. plads. Det blev kun til to sejre og desværre nedrykning til mesterrækken.
Hillerød stillede med to hold i mesterrækken, fordi vi havde så mange spillere, der gerne ville spille søndagskampe. Da vi ikke forventede at kunne spille med om oprykningen, valgte bestyrelsen af sammensætte holdene nogenlunde ens styrkemæssigt, så Hillerød 4 ikke skulle blive ’prügelknabe’. Det lykkedes over al forventning. Holdene blev nr. 3 og 5 og endda med Hillerød 4 som det bedst placerede hold. Begge hold klarede sig fint – også mod rækkens stærke hold som Allerød 1 og Roskilde 1.
I A-gruppen kæmpede Hillerød 5 sig til en delt 5-6.plads i en meget jævnbyrdig række. Det var første gang at A-rækken spillede med 6-mandshold.
Hillerød 6 i B-rækken blev nr.5, og B-rækken spillede også med 6-mandshold.
Minsandten om ikke også Hillerød 7 i C-rækken blev nr. 5. C-rækken spillede med 4-mandshold.

Topscorer på holdene:
Hillerød 1 Jens Østergaard 7 af 9 og IM-norm!
Hillerød 2: Peter W. Svendsen 5½ af 7
Hillerød 3: Laurids Paulsen 4½ af 5
Hillerød 4: Bertil Friis Jensen 4½ af 5
Hillerød 5: Morten Kühn og Lars Rahbek 3½ af 7
Hillerød 6: Ulrik Havsager 3½ af 4
Hillerød 7: Jan Pedersen 2 af 5 og Erik Togeby 2 af 3

 Fremtid - en nyrevideret strategi

Bestyrelsen indstiller, at Hillerød Skakklub arbejder efter en nyrevideret strategi for perioden 2023-28 – en strategi der er kommet i stand efter en indledende brainstorm i januar 2023 fulgt op at flere gruppers arbejde hen over vinteren og foråret. Strategien gælder for fem år - dog med mulighed for revision allerede efter tre år.
Strategien består af fire elementer:

1. Vi vil arbejde for nye og bedre lokaler
Det betyder, at vi går efter at få lokaler der bedre kan rumme vores aktiviteter i det daglige. Lokaler vi frit kan disponere over både på hverdage og i weekenden. Lokaler der kan rumme flere samtidige holdkampe samt weekendturneringer og sociale arrangementer. Lokalerne skal være tilgængelige for handicappede, og der skal være gode P-forhold.
Vi vil dels afprøve, hvad vi kan opnå med Hillerød Kommune, men vi vil også kigge på muligheden for at få vores helt egne lokaler.

2. Vi vil være en top-3 klub i Danmark med fokus på rummelighed
Det betyder at vi til stadighed vil arbejde for at være blandt de tre største skakklubber. Aktuelt betyder det, at vi skal være 110-120 medlemmer, et tal der må forventes at stige i de kommende år.
Vi skal have udbygget klubbens fødekæde af nye skakinteresserede, og vi skal kunne rumme grupper som f.eks. flygtninge og unge sårbare som f.eks. autister. Vi skal have fat i grupper vi ikke normalt har større held med at få til at spille i skakklub, f.eks. piger og kvinder.
Vi vil fortsat være med i toppen af dansk skak. Vi vil være i top-3 i skakligaen og arbejde for at niveauet under toppen styrkes. 2.holdet skal være et divisionshold og give unge talenter mulighed for at avancere til skakligaholdet.

3. Vi vil være et læringscenter/kursusudbyder for skakundervisning
Vi skal fastholde og udbygge vores nuværende ungdomsarbejde. Vi skal nytænke, hvordan vi vil modtage nye skakinteresserede børn, og hvordan vi giver de unge spillere de rigtige udfordringer på de forskellige niveauer de har.
Vi vil udbyde selvbetalte weekendkurser til etablerede skakspillere på forskellige niveauer f.eks. 2000-2200 og 1800-2000. Undervisningen skal forestås af dygtige skakspillere – stormestre eller internationale mestre – med undervisningserfaring. Kurserne skal afholdes i professionelle rammer på f.eks. kursuscentre. Kurserne skal være selvfinansierede og være med til at lokke gode spillere til klubben.

4. Vi vil have et alsidigt turneringsudbud
Det betyder at klubbens udbud af turneringer hele tiden skal være tidssvarende og leve op til tidens krav om kortere eller længere betænkningstider for de enkelte partier og varighed og fleksibilitet for de traditionelle turneringer. Et udvalg har allerede barslet med et større katalog over muligheder vi kan plukke fra i de kommende år.