Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Beretning for 2019-20


Af Hans E. Jacobsen

6. juni 2020

 

Skaksæsonen 2019/20 kort

Sæsonen har været præget af klubbens 110-års jubilæum og Coronakrisen. Midt i det hele nåede klubben en historisk milepæl, da vi for første gang i klubbens historier nåede at blive 100 medlemmer på samme tid.

Vi nåede at markere 110-års jubilæet med en festlig jubilæumsaften i klubben, hvor vi havde fornøjelsen at kunne udnævne Hans Henrik Hviid til æresmedlem efter mere end 40 års medlemskab, 2 formandsperioder, over 200 holdkampe og mange års aktiv indsats for klubben.

Vi nåede at afholde klubbens 110-års jubilæumsturnering med både en lukket WIM-turnering og en åben turnering med deltagelse af flere stormestre og internationale mestre. Turneringen blev afholdt i skyggen af en truende Corona pandemi, som brød endeligt igennem et par uger senere og lukkede klubben ned i midten af marts. Konsekvensen har været den længste skakpause, mange af os har oplevet i mange år.

Heldigvis har vi mange initiativrige medlemmer i klubben. Bernhard Sørensen og Bruno Gehrig tog hurtigt initiativ til facebookgruppen Sofaskak, og med hjælp fra Michael Szymanski er der blevet afholdt online turneringer to gange om ugen lige siden klubben lukkede ned. Ellen Fredericia tog initiativ til at tilbyde online skakundervisning for de unge hver tirsdag fra kl. 18.00, så skaksavnet ikke skulle blive alt for voldsomt.

Aktiviteter i 2019/20

Klubbens 110-års jubilæum har fyldt meget i sæsonen – det gælder både jubilæumsfesten og jubilæumsturneringen. Selve jubilæet blev fejret med en festlig aften for klubbens medlemmer med buffet og vin, billedshow, taler, quizzer, jubilæumsrom og udnævnelse af H3 til nyt æresmedlem af klubben.

Jubilæumsturneringen krævede meget arbejde både før og under turneringen, og heldigvis havde vi rigtig mange frivillige hjælpere i klubben, der hjalp til med afviklingen af turneringen. En meget stor tak til alle, men jeg fornærmer nok ingen ved særligt at fremhæve Carsten Pedersen. Uden Carstens utrættelige indsats for at skaffe spillere, indkvartering, sponsorer og lokaler var turneringen aldrig blevet til noget.

For anden år i træk har klubben haft et hold med i Europacuppen for klubhold. Holdet kunne selvfølgelig ikke klare sig i toppen i den hårde konkurrence, men spillerne havde en god skakoplevelse, og på resultatsiden lavede Jan Nordenbæk er rigtig godt resultat.

Vi har holdt temaaften om mentaltræning og skak. Vi havde besøg af en mental coach og efterfølgende af Louise Fredericia, der demonstrerede hendes og Bjarne Eiholts nye app til mentaltræning i skak.

Vi har holdt Spansk aften med vinsmagning ved Vinhuset Stoltz, fællesspisning af tapas og foredrag om udviklingen i Spansk ved GM Sune Berg Hansen. Det blev et stort tilløbsstykke med rigtig mange deltagere!

Klubben kører fortsat en satellitafdeling i Brohuset Østervang 103 hver onsdag eftermiddag fra 12.30 -16.30. Det skaklige indhold har været en blanding af turneringer, foredrag, undervisning og skaklig hygge. Vi har fastholdt et fremmøde på 8-14 deltagere pr. gang, og aktiviteten har skaffet flere nye medlemmer til klubben. Vi er blevet taget rigtig godt imod i Brohuset, hvor vi har rigtig gode forhold at spille under! Vi har etableret et ’Brohus’-udvalg der styrer begivenhederne, og ikke mindst Benny Nielsen og Torben W. Jensen skal have tak for en stor indsats i udvalget!

I efteråret gennemførte vi igen et skakintroduktionsforløb for voksne med omkring 12 tilmeldte, og i foråret har vi fulgt op med skakcafe for nye voksne skakspillere fra 18.30 – 19.30. Formålet med skakcafeen er under afslappede former at gennemgå tidligere spillede partier, gennemgå temaer og forberede åbninger til aftenens skakparti. Tilslutningen har været rigtig fin. En særlig tak til Lene Andersen for at hjælpe begge steder.

Endelig var der selvfølgelig også den traditionelle juleafslutning og ikke mindst julefrokosten, der i hænderne på Morten og Bernhard igen blev rigtig vellykket.

Hillerød Skakskole/Juniorafdelingenspan

Vi har satset meget på, at Hillerød Skakskole/juniorafdelingen skulle være velkørende. Vi skal kunne tage godt imod dem der kommer, og vi skal efter bedste evne få så mange som muligt engageret i skak.

Vi er pr. 1.4.2020 oppe på 32 juniormedlemmer. Det må siges at være en stor succes, og det tegner rigtig godt for fremtiden. Der er travlhed i alle lokaler og på gangene på 1. sal omkring kl.18 hver tirsdag.

Juniorafdelingen har i år været opdelt i tre grupper – undervejs talte vi om opdeling i 4 grupper. Det var nødvendigt af hensyn til det store fremmøde.

Marianne Izaura Nielsen trådte til som pigetræner i efteråret, da både Ellen og Ellen var ude at rejse. Senere er Ellen Kakulidis og Ellen Fredericia igen blevet en del af pigetrænergruppen, der hele sæsonen igennem har været på over 10 piger.

Morten Kühn og Philip Estrup har fortsat taget sig af de fortrinsvis nye og ikke så øvede drenge, Mens Jens Østergaard sammen med Rasmus Rabjerg har givet mere intensiv undervisning til de 4-5 bedste drenge.

Vores juniorer er begyndt i højere grad at deltage i turneringen rundt omkring.

Vi deltog i juniorholdturneringen Sjælland. Her blev 2 af 3 runder afholdt (3. runde blev aflyst pga. Corona).

I efteråret 2019 var der Ungdoms-DM i Køge, og her deltog 3 af vores juniorer i U10.

I januar 2020 var der pige-DM i Skanderborg. Her deltog 4 af vores piger i U10+U12 (rækkerne var slået sammen) og en enkelt pige i U13.

Den 13. april var der Ungdoms-DM i onlineskak. Her deltog to af vores juniorer.

Opfølgning på mål og strategi

Nu er der gået tre år siden klubben vedtog en helt ny strategi for de kommende fem år.

Et af strategiens mest målelige succeskriterier er medlemstilgangen. Sidste år pr. 1. april havde klubben 89 medlemmer (81 A-medlemmer og 8 B-medlemmer.) Pr. 1.4.2020 havde klubben 104 medlemmer (93 A-medlemmer og 11 B-medlemmer. Det er en stigning på 15 medlemmer - pænt over målet om en årlig stigning på 10 medlemmer. Samtidig har klubben for første gang i klubbens historie mere end 100 medlemmer på samme tid. Medlemsfremgangen er uhyre vigtig. Det skaber både grobund for nye aktiviteter og ikke mindst et økonomisk grundlag for på sigt at skabe en økonomisk bæredygtig forening.

Et andet måleligt succeskriterie er, om vi kan skaffe støtte fra fonde/sponsorer til vores forskellige aktiviteter. Det er med glæde, at vi kan byde velkommen til flere nye sponsorer i klubben: Tømrer- og snedkermester Børge Nielsen A/S, har sponsoreret Hillerød Byturnering 2019 – desværre måtte turneringen aflyses i 2020, men vi håber at sponsoratet fortsætter i 2021. Vinhuset Stoltz har sponsoreret Hillerød Open og deltaget med vinsmagning i forbindelse med spansk aften – mange tak for dette samarbejde. Vi har modtager sidste portion økonomisk støtte fra Spar Nord, men Spar Nord støttede derudover også jubilæumsturneringen i februar. Til jubilæumsturneringen fik vi også stor hjælp og støtte fra Bedst Pension og EDC-mæglerne. Tak til alle vores sponsorer og støtter og ikke mindst til Carsten Pedersen, der har gjort et stort arbejde med at etablere kontakter og lave aftaler.

Et tredje væsentligt succeskriterie er, om vi kan skaffe tilstrækkelig med frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer. Vi kan ikke gennemføre vores visioner uden frivillig arbejdskraft. Bestyrelsen kan ikke overkomme det hele. Men også her har vi være godt stillet. Der har været bred opbakning til klubbens aktiviteter, og rigtig mange har givet en hånd med i stort og småt – ikke mindst i forbindelse med jubilæumsturneringen, hvor rigtig frivillige mange hjalp til både før, under og efter turneringen.

Årets resultater

Hillerød Byturnering havde i 2019 deltagelse af 38 spillere. Det var 33. gang turneringen blev afviklet.

Mesterklassen blev vundet af Jens Østergaard med 4½ af 6. Det var Jens Østergaards første bymesterskab. Også de 3 øvrige grupper blev vundet af Hillerødspillere – Hans E. Jacobsen, Freddy Nielskov og Mats Lundh Guldbrandsen. Mats stillede dog op for Øbro og meldte sig først efterfølgende ind i Hillerød Skakklub

Sæsonen startede med de sædvanlige blide turneringer. Tidshandicapturneringen blev vundet af klubmester Mikael Ramkilde, der vandt alle 5 partier. De store tidsforskelle i de indbyrdes partier skabte som altid overraskende resultater, og det er netop charmen ved denne type turnering.

Hurtigskakturneringen blev vundet af Ib Hother Andersen med 5 point. I B-gruppen vandt Michael Szymanski med 4 point.

Vinhuset Stoltz - Hillerød Open havde 38 deltagere i alt. Turneringen blev vundet af Ib Hother Andersen efter et tæt opgør med Søren B. Andersen. Præmiegruppe 2 blev vundet af Torben W. Jensen med 4½, præmiegruppe 3 af Lars Rahbek også med 4½ og præmiegruppe 4 af Bjarne Rasmussen med 3 point.

Mikael Ramkilde blev klubmester i lynskak 2019 ved simpelthen at vinde alle partier. Søren Bull Andersen blev nr. 2. Michael Szymanski vandt B-finalen og Arne Feldung vandt C-finalen.

I løbet af sæsonen har der været afholdt 3 dagturneringer i Brohuset i Hillerød Øst.

Brohus V med 12 deltagere i to grupper blev vundet af Aksel Gasbjerg i gruppe 1 og Bjarne Rasmussen i gruppe 2. Brohus V var forsøgsvis ikke en rated turnering.

Brohus VI med 10 deltagere i to grupper fik Niels Bryde som vinder, mens Bjarne Rasmussen vandt gruppe 2. Fra og med Brohus VI gik vi tilbage til at spille ratede turneringer.

Brohus VII med 12 deltagere blev vundet af Torben W. Jensen i gruppe 1 mens Leif Sørensen vandt gruppe 2.

Klubturneringen startede i år med ikke færre end 43deltagere – det højeste antal i mange år – men desværre blev turneringen ikke færdigspillet. Coronakrisen satte en stopper for turneringen, da der manglede to ordinære runder og en række udsatte partier.

Da det stod klart, at turneringen ikke kunne færdigspilles, besluttede bestyrelsen at annullere turneringen. Alle spillede partier blev ratede, men der bliver ikke i 2020 kåret nogen klubmester og heller ikke nogen oprykkere fra de øvrige rækker. Det er ærgerligt og første gang i over 50 år, at vi ikke kan kåre årets klubmester.

Sekskantmatchen i Helsingborg blev vundet af Helsingør Skakklub. Hillerød stillede med et udviklingshold og fik 3½ point, hvilket var udmærket omstændighederne taget i betragtning. Det var sidste runde i denne cyklus, som samlet blev vundet af Helsingborg. Turneringens fremtid er uvis.

Venskabsmatchen mod Allerød blev på hjemmebane tabt klart med 11 – 23, og dermed er vandrepokalen tilbage i Allerød.

Holdturnering

Skakligaholdet fik desværre ikke færdigspillet sæsonen pga. Coronakrisen. Den afsluttende dobbeltrunde mangler og bliver sandsynligvis spillet i august eller september. Holdet ligger midt i rækken og kan med lidt held nå en 4. plads. Før de sidste to runder har Steffen Pedersen og Tim Jaksland begge scoret 5 af 7.

Klubbens 2. hold overlevede mirakuløst i 2. division. Det hele blev afgjort i turneringens allersidste parti i kampen mellem Bornholm og Allerød hvor resultatet faldt ud til Hillerøds fordel, så Allerød rykkede ned i stedet for Hillerød. Topscorer blev Søren Bull Andersen med 4 af 6.

3. holdet spillede i mesterrækken og kæmpede flot for at redde livet. Holdet vandt to kampe men manglede et matchpoint i at nå 6. pladsen. Resultatet blev en godkendt 7. plads, for det var nok til at holde pladsen i rækken. Topscorere blev Laurids Paulsen med 3½ af 6.

4. holdet i B-rækken vandt suverænt rækken og rykkede op i A-rækken. Topscorer blev Michael Szymanski og Bernhard Sørensen med 5½ point begge i 6 kampe.

Klubbens nye unge 5. hold i B-rækken havde det svært men lavede undervejs nogle flotte resultater i form af 4 uafgjorte resultater. Slutresultatet blev en 7. plads, der sagtens kan forbedres i næste sæson. Topscorer blev Oliver Lehmann med 5½ af 7 – en flot debut.

6. holdet i D-rækken endte desværre sidst i rækken. Topscorer blev Bjarne Rasmussen med 3 af 5.

Fremtid

Vi har i Hillerød Skakklub valgt at investere – både kapital og energi – i en 5 års plan med mange nye elementer og initiativer. Nu er de første tre år gået, og vi har på mange områder haft succes.

Målsætningerne fra dengang er stadig gældende, men Coronakrisen gør at den nye bestyrelse sikkert kommer til at revidere nogle af målene. Den lange skakpause i foråret 2020 gør det usikkert, om vi kan fastholde den store medlemsskare, eller om vi på nogle områder skal starte forfra. Kravet om øget afstand har skabt fokus på vores lokaler som er små, og hvor vi mange gange sidder tæt. Skak på nettet har i en periode taget over på bekostning af nærskak. Men som klub vil vi fortsat satse på at skak spilles ansigt til ansigt to modstandere mod hinanden. Fremtiden er lidt mere usikker og uklar, end vi har været vant til.