Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Beretning for 2020-21


Af Hans E. Jacobsen

Skaksæsonen 2020-21 kort

Sæsonen 2020/21 har været den mærkeligste sæson i klubben historie. Vi startede med i hele efteråret at være underlagt begrænsninger i deltagerantal og omgangsform og fra december måned og helt frem til maj måned har klubben været tvunget til at holde lukket pga. Covid-19 pandemien.

Klubbens skakaktiviteter er i et vist omfang flyttet på nettet, men det er kun en meget begrænset del af klubbens medlemmer, der har benyttet sig af klubbens tilbud på nettet.

Vi havde planlagt mange alternative aktiviteter, men aflysningerne har på det nærmeste stået i kø.

Nedlukningen har kostet medlemmer - ikke mindst blandt de unge - og har derfor sat klubben tilbage i forhold til vores målsætninger om at vokse og udvikle vores ungdomsafdeling og ikke mindst pigeafdeling.

Aktiviteter i 2020/21

Vi startede sæsonen i august måned med en åbningsturnering, som vi indrettede efter de gældende forhold og begrænsninger. Formen var 4-mandsgrupper, alle mod alle, hurtigskak og dobbeltrundigt. Deltagerne spillede begge partier mod den samme modstander samme aften. Vi gav ikke længere hånd før og efter partiet, vi spillede med større afstand og fordelte os på flere lokaler. Frivilligcentret har generelt været flinke til at udvide vores lokalereservation til hele 1.salen hver tirsdag, så vi kunne undgå at sidde for tæt.

Vi gennemførte en vellykket aften med et konsultationsparti ’Banter Chess Live’ spillet over nettet mellem Ib Hother Andersen og Ellen Kakulidis. Selvom det foregik over nettet, sad de to spillere i hver deres lokale i bygningen sammen med hver deres tilhørerskare og diskuterede trækkene. Det var et meget vellykket koncept, som vi gerne ville have gentaget, men måtte aflyse i sidste øjeblik pga. restriktionerne.

Vi har ikke kunnet afholde sociale arrangementer i sæsonen. En planlagt Engelsk aften måtte aflyses, og det samme måtte juleafslutningen og julefrokosten.

Klubben kører fortsat en satellitafdeling i Brohuset Østervang 103 hver onsdag eftermiddag fra 12.30 -16.30. Også her har vi været plaget at restriktioner, og deltagere der ikke havde lyst til at komme så længe smitterisikoen var høj. Det lykkedes at gennemføre en enkelt turnering, og vi blev næsten færdige med turnering nr. 2, hvor deltagerantallet var begrænset til 10.

Det lykkedes i efteråret at få afviklet klubmesterskabet, som afløste Hillerød Open i vores normale kalenderprogram. På den måde kunne vi holde turneringen internt for egne medlemmer. De enkelte grupper spillede på forskellige spilleaftener, for at vi kunne overholde begrænsningerne i deltagerantal.

Svend Steenstrup vandt sit første klubmesterskab efter hård kamp mod klubbens nye stærke spiller Alexander Kapitonov. B-gruppen blev vundet af Bernhard Sørensen og C-gruppen af Micki Christoffersen.

I foråret har Philip Estrup holdt gang i juniorafdelingen og tilbudt onlineskak hver tirsdag mellem 18.00 og 19.00 og det har haft et deltagerantal på 7-8 stykker de fleste gange.

Tilsvarende har Michael Szymanski arrangeret flere online lynturneringer og online undervisningsseancer for klubbens voksne medlemmer.

Det lykkedes for Bernhard Sørensen at få arrangere en onlinematch mod Allerød, som Hillerød vandt.

Via klubbens hjemmeside udskrev vi i årets første måneder en historiekonkurrence – hver uge med sit eget tema som var bestemt af Frands Lavrsen. Det var der rigtig mange, der syntes var sjovt, og der kom mange gode historier på bordet og også mange gode forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Klubben har engageret sig i det såkaldte ’Safe Space’ projekt som kører i Hillerød og har involveret Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød GI Bordtennis i et projekt der går ud på at få unge med autistiske diagnoser til at komme ind i det lokale foreningsliv. Konkret betyder det, at formanden kører et introduktionsforløb for fire unge autister, der har vist interesse for skak. Forløbet kører over 7 uger frem til sommerferien.

Også på andre områder har klubben valgt at vise flaget. Vi har støttet Ellen Fredericias initiativ til 'Speed Chesss mesterskab Danmark' økonomisk bl.a. fordi to af vores topspillere Sune Berg Hansen og Martin Percivaldi deltog.

Endelig har formanden rejst landet rundt og holdt foredrag for DSU's hovedbestyrelse og hovedkredsene i Sydjylland, Århus og vores egen i Nordsjælland om det projekt vi har kørende i Hillerød, og som skakorganisatorer kigger nysgerrigt på rundt omkring.

Hillerød Skakskole/Juniorafdelingen

Med kort varsel lykkedes det at stable en sommerlejr i skak på benene i Frivilligcentret i en uge i sommerferien 2020 takket være de gode ungdomstrænere Philip Estrup, Ellen Kakulidis og Ellen Fredericia, som påtog sig lederskabet. At det kunne lade sig gøre skyldtes også økonomisk støtte fra en statslig Coronapulje. Der meldte sig pænt over 20 deltagere, som mødte op til skak hver dag mellem 9 og 14 i en uge.

Hele efteråret kunne vores juniortrænere gennemføre den ugentlige juniortræning, da der ikke var særlige begrænsninger i fremmøde for unge, men det ændrede sig brat i december 2020, hvor vi også måtte lukke juniorafdelingen.

Vi var pr. 1.4.2020 oppe på 32 juniormedlemmer. Det tal er pr. 1.4 2021 faldet til omkring 20. Det var forventeligt, da vi i hele foråret ikke kunne tilbyde de unge fysisk fremmøde og træning.

En planlagt afholdelse af Pige-DM på Nordisk Lejrskole i januar måtte opgives.

Opfølgning på mål og strategi

Nu er der gået fire år siden klubben vedtog en helt ny strategi for de kommende fem år. Men år fire blev ikke nogen succes. Alle de begrænsninger klubben har være underlagt har slået os tilbage på en række områder, som vi nu skal til at indhente igen

Et af strategiens mest målelige succeskriterier er medlemstilgangen. Sidste år pr. 1. april havde klubben 104 medlemmer (93 A-medlemmer og 11 B-medlemmer. Det var dengang en stigning på 15 medlemmer - pænt over målet om en årlig stigning på 10 medlemmer. Den fremgang har vi sat over styr i den forløbne sæson. Selv med et par indmeldelser omkring 1. april er medlemstallet nu på 90 fordelt på 83 A-medlemmer og 7 B-medlemmer.

Et andet måleligt succeskriterie er, om vi kan skaffe støtte fra fonde/sponsorer til vores forskellige aktiviteter. Det kan vi heldigvis stadig. Vi har for nylig modtaget en pænt stort beløb fra Novo til at større vores ungdomsarbejde. Til gengæld har vi ikke kunne tilbyde vores turneringssponsorer – Vinhuset Stoltz og Tømrer og snedkermester Børge Nielsen A/S nogle turneringer de kunne støtte i sæsonen. Vi håber de trods alt fastholder deres engagement i klubben i den kommende sæson.

Årets resultater

Åbningsturneringen i hurtigskak fik følgende gruppevindere: Esben Lauge Sørensen, Bruno Gehrig, Philip Estrup, Micki Christoffersen og Hans-Carl Nielsen.

Klubturneringen fik følgende præmietagere:

  A gruppen: 1. Svend Steenstrup
2. Alexander Kapitonov
  B gruppen: 1. Bernhard Sørensen
2. Søren Nygaard
  C gruppen: 1. Micki Christoffersen
2. Afan Jahic
3-4. Arne Feldung og Peter Langer

Vindere at historiekonkurrencen som blev afviklet over hjemmesiden blev Kim W. Sørensen og Freddy Nielskov.

Brohus VIII: A-gruppen 1. Hans E. Jacobsen. B-gruppen 1-2. Jacob Hein og Steffen Schwalbe

Brohus IX: Endnu ikke færdigspillet.

Alle præmier (undtagen Brohus) udleveres på generalforsamlingen den tirsdag den 1. juni.

Holdturnering

Skakligaholdet fik færdigspillet sæsonen 2019/2020 ved en dobbeltrunde i Skanderborg i september måned og nåede ligeledes i Skanderborg at spille første dobbeltrunde i den nye holdturnering før turneringen blev udsat og senere aflyst. Det samme gjaldt de øvrige rækker. Alle holdene nåede at spille en enkelt kamp og så var det slut. Vi prøvede i en enkelt holdkamp et eksperiment med at spille fire partier i Espergærde om mandagen og de fire resterende om tirsdagen i Hillerød. Det kunne lade sig gøre, men det var ikke optimalt.

Skakligaholdet blev nr. 6 i turneringen 2019/20 og deltager i juni måned i et uofficielt hold-DM 2021 arrangeret af Køge Skakklub. Bestyrelsen har besluttet at bakke op om dette initiativ fra Køge for at give vores skakligahold mulighed for at spille nogle flere seriøse kampe.

Fremtid

Vi har i Hillerød Skakklub valgt at investere – både kapital og energi – i en 5 års plan med mange nye elementer og initiativer. Nu er de første fire år gået, og vi har på mange områder haft succes. Dog med et tilbageslag i år fire, hvor en del af det opnåede er sat over styr af udefra kommende årsager. Nu udestår en større opgave med at komme tilbage på sporet og genvinde det tabte terræn. Ingen tvivl om at skak på nettet er blevet en stor konkurrent til skak på klubplan, og tendensen er blevet forstærket under pandemien. På den anden side er der også et stort segment af skakspillere, som foretrækker skak face-to-face og ikke mindst serien ’Dronninggambit’ på Netflix har været en stor inspirationskilde for potentielt nye skakspillere. Allerede nu hvor pandemien er ved at klinge af, kan jeg mærke en stigende interesse for skakklubben igen, så vi skal nok komme igen. Vi er som altid optimistiske i Hillerød Skakklub