Beretning for 2023-24


Skaksæsonen 2023-24 kort

Lad det være sagt med det samme - det har været en fremragende sæson for Hillerød Skakklub med fremgang på rigtig mange områder.

Det har været en sæson med nye aktiviteter og videreudvikling af de gamle. På sidste generalforsamling vedtog vi en ny strategi for de kommende 3-5 år med bl.a. fokus på lokaler, læring, rummelighed, brede og styrke i toppen. Vi har sat medlemsrekord med 124 medlemmer pr. 1.4.2024. Vi har fået mange nye og talentfulde ungdomsspillere. Men også blandt de ældre medlemmer i f.eks. Brohuset er der fremgang. Skakcafeen hver torsdag aften fungerer efterhånden fint i et nyt koncept og er velbesøgt med 10-15 deltagere når der e flest.

Klubben har fået tilgang af to stormestre: Først Jesper Thybo og senere Jacob Aagaard. Det har gjort, at Hillerød er konkurrencedygtig i toppen af Skakligaen. Klubbens flagskib i skakligaen vandt sølvmedaljer efter at have været med i topstriden længe. Hillerød 2 i mesterrækken rykkede op i den nye udvidede 1. division og Hillerød 3 og 4 i mesterrækken blev nr. 3 og 5 - flotte placeringer af alle fire søndagshold. Hillerød 5 i A-rækken fik en 3.plads og Hillerød 6 i B-rækken blev nr. 6.

Peter Willer Svendsen blev på DSU's delegeretmøde påskedag tildelt DSU's hæderstegn for mere end 40 år engagement inden for skak - først og fremmest i Hillerød Skakklub, hvor Peter sjældent mister en klubaften og slet ikke en holdkamp. Peter har spillet langt over 300 kampe for Hillerød. Det er først og fremmest som juniortræner og som turneringsleder/dommer Peter har lagt sin energi, men der har også været plads til bestyrelsesarbejde på alle niveauer i dansk skak.  Et stort tillykke til Peter fra Hillerød Skakklub!

En enkelt trist hændelse var der også: Klubben mistede et markant og afholdt medlem, da Freddy Nielskov bukkede under for en kræftsygdom 81 år gammel.

En stor tak til alle der har bidraget til succesen enten med viden, arbejdskraft eller penge. Vi er meget taknemmelige og glade for de frivillige bidrag, der kommer ind på vores særlige støttekonto. Det gør det meget nemmere at være en ambitiøs klub, når økonomien er i orden. Også en stor tak til NordeaFonden og Novo Nordisk der begge i år har støttet klubbens projekter.

Aktiviteter i 2023-24

Forrige sæson etablerede vi skakcafeen hver torsdag fra kl. 19-21. I denne sæson har vi lavet konceptet lidt om. Vi starter kl. 18.30, og fra 19.00 - 19.30 er der et skakteoretisk indslag på ½ time. Resten af tiden spilles der skak!  Skakcafeen fungerer bl.a. som indslusningstilbud til klubbens øvrige aktiviteter.

Hillerød Skakklub er involveret i det såkaldte TUFF projekt. TUFF står for: Trivsel for unge fællesskaber og foreningsliv. Hillerød Skakklub er inviteret med i dette projekt, og for en gangs skyld følger der en pose penge med til de involverede foreninger.
I efteråret har vi i den sammenhæng fortsat den ugentlige skakcafe på VUC for eleverne i inklusionsklasserne. Vi har været på besøg på 10-klasses skolen på Nordre Banevej, og vi har holdt skakcafe to gange på FGU på Søndre Banevej. Torsdagscafeen er også tænkt som modtagecenter for unge sårbare.

To gange i sæsonen har vi haft en træningsaften med klubbens nye topspiller Jesper Thybo og en tredje træningsaften var med klubbens anden stormester Sune Berg Hansen. Endelig har Lars Schandorff afholdt fem træningssesioner for 10 af klubbens unge talenter.

Brohus-aktiviteterne er fortsat med eftermiddagsskak hver onsdag fra 12.30. Hovedaktiviteten er koordinerede 5-runders turneringer, hvor vi nu er nået til nr. 21 i rækken. Brohuset har udviklet sig til at være et samlingssted for skakglade spillere fra det meste at Nordsjælland, som alle har det til fælles, at de hellere vil spille om eftermiddagen end om aftenen. Fra en spæd start for 5 år siden med 8 deltagere i den første turnering er vi nu oppe på omkring 30 deltagere hver gang! 

Hillerød læringscenter/juniorafdelingen

Ungdomsarbejdet koordineres fortsat af Bernhard Sørensen, mens Morten Kühn, Lene Andersen, Frederick Agerbo, Arne Øland, Rasmus Rabjerg og Ib Hother Andersen styrer de 2-3 grupper, juniorudvalget har valgt at opdele de unge spillere i.  Med et ugentligt fremmøde på ca. 30 er afdelingen en kæmpe succes.  De bedste og ældste har som nævnt fået et tilbud om ekstra træning ved Lars Schandorff og de lidt yngre har fået et tilsvarende tilbud ledet at Anton Moe. Formålet er at udvide de unges skakforståelse og fastholde dem i skakklubben.

Årets resultater

Hillerød forårstripel:

Lynturneringen:  1. Jan Nordenbæk                                                                    Hurtigskak:  1. Hans E. Jacobsen                                                                            Klassisk skak:  1. Bertil Friis Jensen,  Simon Bering Larsen, Oliver Lehmann, Peter Langer samt Yugosimman Kamel/John Sø.

Samlet vinder af Hillerød forårstripel:  Bertil Friis Jensen

Tidshandicapturneringen blev vundet af Bertil Friis Jensen for andet år i træk!

Åbningsturneringen i hurtigskak fik følgende gruppevindere:
Arthur Moe, Rasmus Rabjerg, Torben W. Jensen, Ulrik Havsager og Morten Kiel Blounsø

Hillerød Open
1. Bertil Friis Jensen 6, 2. Svend Steenstrup 5½ 3-5. Esben Lauge Sørensen, Anton Moe og Hans E. Jacobsen 5 point
Ratinggruppe 1: Birger Jarulf 4½
Ratinggruppe 2: Torben W. Jensen 3½

Lynmesterskabet 1. Ib Hother Andersen vandt A-finalen efter omkamp mod Oliver Lehmann. Den kun 8-årige Tristan Elnegaard vandt B-finalen med 5 af 5!

Klubturneringen fik følgende præmietagere:
Mesterklassen 1. Anton Helsted Moe, 2. Bertil Friis Jensen
A-gruppen 1. Arthur Helsted Moe, 2. Søren Valentin Mortensen
B-gruppen 1. Simon Møller Nielsen, 2. Ulrik Havsager
C-gruppen 1. Lene Andersen, 2. Morten Kiel Blounsø, 3 Yogasimman Kamal

Brohus XVIII:
A-gruppen: 1. Torben Winther Jensen
B-gruppen: 1. Andreas Peitersen

Brohus XIX (Hurtigskak):
A-gruppen: 1. Flemming Stald
B-gruppen: 1. Ole Rasmussen
C-gruppen: 1. Erik Togeby

Brohus XX
A-gruppen: 1. Hans E. Jacobsen
B-gruppen: 1. Torben W. Jensen
C-gruppen: 1-2.  Jan Gregor og Peter Langer                                                                   

D-gruppen: 1. Erik Togeby

E-gruppen: 1. Thue Rabjerg

Holdturnering
Hillerød stillede i år med seks hold - et færre end sidste sæson - da vi valgte ikke at stille et hold i C-rækken (firemandshold).

Skakligaholdet var så tæt på at blive danmarksmester, som man næsten kan komme. Det hele hang på den afgørende match mod Skanderborg, hvor vi tabte knebent med 3½-4½. Men vi tog sølvmedaljer for anden gang, og det er vi både glade og stolte over!

Hillerød stillede med hele tre hold i mesterrækken. Det gav udfordringer med lokaler, og det gav rigtig mange indbyrdes opgør. Alle hold klarede sig rigtig godt. Hillerød 2 var sammensat så stærkt som muligt med henblik på at skulle skaffe holdet oprykning til den nye 1. division. Hillerød 3 og 4 var sammensat nogenlunde lige stærke med henblik på at begge hold skulle kunne overleve livet i Mesterrækken. Det lykkedes til fulde idet Hillerød 4 blev nr.3 og Hillerød 3 blev nr. 5
I A-gruppen kæmpede Hillerød 5 sig til en flot 3. plads med fire sejre og to nederlag.
Hillerød 6 i B-rækken blev nr.6 nogenlunde som forventet efter ratingtallene.

Topscorer på holdene:
Hillerød 1  Jens Østergaard 7 af 9.
Hillerød 2: Finn Nøhr, John Petersson og Bertil Friis Jensen alle 5 point - Bertil 5 af 5!
Hillerød 3: Carsten Pedersen 4 af 6
Hillerød 4: Nienke van den Brink  5 af 7
Hillerød 5: Ulrik Havsager 4 af 4 og Rasmus Rabjerg 4 af 5
Hillerød 6: Erik Togeby 3½ af 4

 Opfølgning på nyrevideret strategi

Generalforsamlingen besluttede sidste år at arbejde efter en revideret strategi
Strategien består af fire elementer:

1. Vi vil arbejde for nye og bedre lokaler
Det betyder, at vi går efter at få lokaler der bedre kan rumme vores aktiviteter i det daglige. Lokaler vi frit kan disponere over både på hverdage og i weekenden. Lokaler der kan rumme flere samtidige holdkampe samt weekendturneringer og sociale arrangementer. Lokalerne skal være tilgængelige for handicappede, og der skal være gode P-forhold.

Hvad har vi gjort?  Et lokaleudvalg bestående af Henrik Damm, Peter Langer og Hans E. Jacobsen har undersøgt mulighederne via kommunen, hvor den bedste mulighed var Grønnegadecentret. Vi kiggede på lokalerne, som var rigtig gode - men dyre. Vi har også udersøgt muligheder på VUC, Københavns Professionshøjskole og U/Nord på Carslbergvej. Det sidste sted har vi afprøvet til et større holdarrangent og vi har brugt det igen til fælles afslutning af Skakligaen den 6./7. april. Umiddelbart den bedste mulighed!

2. Vi vil være en top-3 klub i Danmark med fokus på rummelighed
Det betyder at vi til stadighed vil arbejde for at være blandt de tre største skakklubber. Aktuelt betyder det, at vi skal være 110-120 medlemmer, et tal der må forventes at stige i de kommende år.
Vi skal have udbygget klubbens fødekæde af nye skakinteresserede, og vi skal kunne rumme grupper som f.eks. flygtninge og unge sårbare som f.eks. autister. Vi skal have fat i grupper vi ikke normalt har større held med at få til at spille i skakklub, f.eks. piger og kvinder.
Vi vil fortsat være med i toppen af dansk skak. Vi vil være i top-3 i skakligaen og arbejde for at niveauet under toppen styrkes. 2.holdet skal være et divisionshold og give unge talenter mulighed for at avancere til skakligaholdet.

Hvad har vi gjort? Vi deltager aktivt i TUFF-projektet for at blive bedre til at rumme og optage unge sårbare skakinteresserede. Vi har nået målet på 120 medlemmer og vi er med i toppen af skakligaen efter tilgangen af Jesper Thybo og Jacob Aagaard

3. Vi vil være et læringscenter/kursusudbyder for skakundervisning
Vi skal fastholde og udbygge vores nuværende ungdomsarbejde. Vi skal nytænke, hvordan vi vil modtage nye skakinteresserede børn, og hvordan vi giver de unge spillere de rigtige udfordringer på de forskellige niveauer de har.
Vi vil udbyde selvbetalte weekendkurser til etablerede skakspillere på forskellige niveauer f.eks. 2000-2200 og 1800-2000. Undervisningen skal forestås af dygtige skakspillere – stormestre eller internationale mestre – med undervisningserfaring. Kurserne skal afholdes i professionelle rammer på f.eks. kursuscentre. Kurserne skal være selvfinansierede og være med til at lokke gode spillere til klubben.

Hvad har vi gjort? Vi har oprustet ungdomsarbejdet med flere nye trænere, og vi har tilbudt tre weekendkurser for spillere af forskellig styrke.

4. Vi vil have et alsidigt turneringsudbud.
Det betyder at klubbens udbud af turneringer hele tiden skal være tidssvarende og leve op til tidens krav om kortere eller længere betænkningstider for de enkelte partier og varighed og fleksibilitet for de traditionelle turneringer. Et udvalg har allerede barslet med et større katalog over muligheder vi kan plukke fra i de kommende år.

Hvad har vi gjort?  Vi har ikke i sæsonen igangsat nogle af de nye ideer.

 

Hans E. Jacobsen

formand for Hillerød Skakklub