Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2018-19 <> 2020-21

Mesterrækken 2019-20


Hillerød 3

19. marts 2020

Hillerød 3 - Frederikssund 1  3½ - 4½

Af Frands Lavrsen

Der var på forhånd stor spænding om denne match, da den kunne blive afgørende for, om Hillerød 3 ville blive i Mesterrækken. Vi ville forsøge at undgå at blive nr. 7 i rækken, da der var mulighed for to nedrykkere. Resultatet blev 4,5 - 3,5 til Frederikssund, hvilket var ca. 1 point mere end forventet til os. Et flot resultat, men desværre lige præcis ikke nok til undgå 7.-pladsen, da Allerød 2 havde samme antal brætpoints som os, men 1 matchpoint mere end os. Heldigvis betød resultatet af nedrykning fra 2. division, at kun ét hold skulle rykke ned i “vores” mesterrække, og dermed skulle kun ét hold rykke ud. 7. pladsen var altså tilstrækkeligt, men et halvt point mere, og dermed en 6.-plads, var absolut inden for rækkevidde i matchen.

Niels-Peter spillede med hvid siciliansk med 3. c3. Stillingen var længe meget lige,  og Niels-Peter konfererede med mig om et muligt remistilbud til hans modstander. Det bakkede jeg op om, ikke mindst fordi jeg på det tidspunkt havde luret, at vi formentlig ville undslippe nedrykning uanset resultatet. Men modstanderen afslog Niels-Peters tilbud, og så opstod denne stilling efter hvids 29. Lxc6:

Bræt 1

Her spillede sort 29. -, Ke7?, i stedet for at slå på c6.. Efter 30. Td5, Ke6 31. Lxb7, Txb7 havde Niels-Peter indkasseret en bonde. Det forspring udbyggede han senere til to bønder, og det endte suverænt af Niels-Peter med at sort opgav i træk 54.

Esben spillede med sort Caro-Kann, og stillingen udviklede sig meget jævnbyrdigt. Esben kunne måske have spillet lidt skarpere med c6-c5 undervejs, for at forsøge at spille på gevinst, men remis i denne slutstilling i træk 19 kunne der ikke indvendes noget imod:

Bræt 2

I mit eget part med hvid i en bird-åbning, stod jeg bedst i størstedelen af partiet. Efter 16. Ta-d8 opstod denne stilling:

Bræt 3

Her spiller jeg 17. Ld2, men burde have spillet 17. b4, idet den udækkede løber på a6 ville komme under beskydning af tårnet på a1 efter afbytning på b4. Nu bliver min fordel stille og roligt reduceret efter 17. -, Sf5 18. Sxf5, exf5 19. Ta-e1, Td-e8. Selv om fremstødet 20. e6 ser interessant ud, er det ikke nok til af få overtaget, og stillingen fuser ud i en remis i træk 26.

Laurids spillede dronninggambit med sort på bræt 4. Efter en ret lige åbning ser stillingen efter 20. dxc5 sådan ud:

Bræt 4

Her bør Laurids nok konsolidere stillingen med 20. -, Lxc5 med ekstra bonde og en lovende stilling for sort. Han vælger dog fortsættelsen 20. -, Sxc3 21. Txc3, Tf-d8, hvorefter fordelen damper noget af. Og efter dronningafbytning i træk 27 ser det meget remisagtigt ud. Hvid får dog overtaget efter træk 40, men forpurrer det selv i træk 46. Laurids spørger mig herefter, om remis er ok, fordi hvid tilbyder det. Jeg opfordrer ham til at fortsætte - det var sidste parti, og en lille tvivl om nedrykningstrussel nagede stadig hos mig. På det tidspunkt følger vi også intenst med i, hvordan Allerød 2 klarer sig, for det ville nu være bedst at slutte foran dem. Stillingen er dog død remis, og det tilbyder Laurids så også i træk 52, hvilket hvid accepterer.

Bruno kom med som reserve og debuterede på 3. holdet på bræt 5. Han førte de hvide brikker i en droninggambit. Åbningen ender meget lige efter dronningafbytning efter træk 9. Jævnbyrdigheden fortsætter bortset fra et par kortvarige kriser for Bruno mellem træk 18 og 20 og træk 27 og 29 frem mod et helt lige slutspil. Desværre bliver Bruno fanget i denne fælde efter sorts 32. -, Ta2+:

Bræt 5

Efter 33. Ke1 ville det stadig være helt lige. Men Bruno spiller 33. Ke3?, hvorpå følger 33. -Te2+, og han spiller 34. Kd4 og opgiver samtidig. Problemet er jo, at der ryger en officer efter 34. -, Txe4+ 35. Kxe4, Ld5+.

Peter kom som sort i siciliansk under kraftigt pres, da hans modstander ofrede to løbere. Efter at hvid har ofret sin ene løber med 15. Lxh7+, Kxh7 16. Dg5+, Kg8 er der netop spillet 17. Lxg7 her:

Bræt 6

Efter 17. -, f5 ville Peter formentlig ride stormen af. Han spiller dog 17. -, Kxg7, og nu får hvid tårnet på e1 med i angrebet, og stillingen falder sammen for Peter, der opgiver i træk 26.

Torben var den anden reserve, og han spillede hvid i fransk i et parti på hele 76 træk. Partiet bølger meget frem og tilbage, der bliver spillet hurtigt, og begge parter forsømmer chancer for at få et lille overtag. Torben står dog klart bedst det meste af tiden og har en meget stærk hvidfeltet løber. Den ofrer han i træk 57 og får et par farlige fribønder uden dog at få afgørende fat i stillingen. Endnu en gang får sort en chance i denne stilling:

Bræt 7

Her kunne sort fastholde teten med 75. -, Da2+, men i stedet følger 75. -, Dxc3? 76. Dxc3, hvorefter sort opgiver, da hvid får en bonde forvandlet.

Endelig har Ole på bræt 8 sort i en orangutang åbning. Partiet er meget jævnbyrdigt med nogle udsving til begge sider. Efter 30. Dc7 er det stadig helt lige i denne spændende stilling, hvor man skal holde tungen lige i munden:

Bræt 8

Sort kunne holde balancen med 30. -, Txh3 31. Kxh3, Dxf3 32. Dg3, Dxd1. Ole vælger desværre at spille 30. -, Lh4, hvid får tårnet ned på 7. række og Ole bliver nødt til at opgive i træk 35. Endnu et parti, hvor et halvt point var meget tæt på.

Samlet set har sæsonen været en succes for 3. holdet, dels fordi vi undgik nedrykning, dels fordi vi havde rigtig gode resultater mod 1. holdene fra Sjælsø, Roskilde og Frederikssund. Kun nederlaget på 2 - 6 til Helsingør 2 var ærgerligt, men da stillede vi også op med fire reserver. Tak for en flot og helhjertet indsats til alle på holdet.

 

 

8. marts 2020

Frederiksund 1 - Hillerød 3: 4½-3½

Hillerød 3 fik i Mesterrækken 3½ point i kampen mod Frederikssund. Niels-Peter Nielsen og Torben Winther vandt for Hillerød. Her blev Hillerød 3 til gengæld lige netop indhentet af Allerød 2, der snuppede 6. pladsen med flere matchpoint end Hillerød. Men da kun 1 hold fra 8. hovedkreds rykkede ned i mesterrækken, så var en 7. plads nok til at holde sig i mesterrækken.

24. februar 2020

Frederiksværk 1 - Hillerød 3:  2½ - 5½

Af Frands Lavrsen

Der var flere flotte indsatser i dagens runde mod Frederiksværk. Carsten, Henrik, Laurids og Peter reddede æren for Hillerød og vi vandt 5½ -2½. Det havde dog lunet med yderligere 1 - 2 points, som bestemt var inden for rækkevidde undervejs. Nu skal vi kæmpe hårdt i sidste runde for at undgå en 7. plads. Partierne forløb på denne måde:

Niels-Peter får med hvid afviklet til et springerslutspil med fem bønder på hver side, som efter Niels-Peters vurdering burde vinde for hvid. Det var dog ikke så let, og det ender med at begge parter får en ny dronning og stadig har hver en bonde. Bønderne er dog lige stærke, og det slutter uundgåeligt med remis.

Esben spiller som sort et meget lige parti i London-systemet i dronningebondespil frem til træk 39, bortset fra en fejl som begge spillere overser den mulige konsekvens af. Derefter forcerer Esben med g4 lige et træk for tidligt. Herfra bryder hans stilling desværre helt sammen efter en skak på ottende række og hurtig matsætning i træk 42.

Selv om Carsten var 10 minutter forsinket er han son den første færdig, inden der er gået to timer - vel at mærke med et helt point i lommen. Han får hurtigt overtaget med hvid i en modtaget dronninggambit. Sort får pladsproblemer med dronningen og Carstens officerer kommer til at stå optimalt. Det udnytter Carsten til at snuppe en officer, og så var det parti forbi.

Frands spiller med sort Chigorins forsvar og får foræret en bonde allerede efter hvids 9. træk. Han formår dog ikke at udnytte fordelen og kæmper bl.a. med overhovedet at få den sortfeltede løber i spil. Det koster i sidste ende den overskydende bonde, og da der blev taget remis efter 46 træk, er det nok hvid, der har en lille fordel.

Henrik får hurtigt overtaget på dronningfløjen som hvid i fransk. Hans modstander bukker en officer, som Henrik indkasserer efter 32 træk mod at afgive en enkelt bonde. Derefter kørte Henrik partiet suverænt hjem efter 56 træk.

Laurids spiller med sort i engelsk firspringerspil. Efter 24 træk i nogenlunde fred og fordragelighed får Laurids kompliceret stillingen på dronningfløjen og udnytter, at hvid ikke har fået rokeret. En afbytning, hvor hvid slår med den forkerte brik, bevirker stort tab af materiale for hvid, og hvid opgiver efter 27. træk.

Peter med hvid vinder en bonde allerede i træk 10 efter en slap åbning fra modstanderen. Derefter var det nemt for Peter at hive det hele point i land efter 45 træk.

Ole får en rigtig god og fordelagtig stilling med sort i en sicilianer. Desværre overser han, at modstanderen i træk 21 kan lave en kombi, der vinder en bonde. Derfor var han heller ikke sen til at tage mod remis, som han får tilbudt i træk 31.

 

26. januar 2020

Helsingør 2 - Hillerød 3: 6-2

Hillerøds 3 bedste hold var alle plaget af afbud, så det var ventet, at søndagens kampe i holdturneringen ville blive meget vanskelige. Og det kom til at passe.

Værst gik det Hillerød 3 i Mesterrækken som tabte 2-6 til Helsingør 2.  Reserven Torben W. Jensen vandt sit parti som den eneste. Nu skal der kæmpes for at undgå nedrykning.

Frands Lavrsen beretter om kampen:

I bilen på vej til Helsingør talte Niels-Peter, Esben og jeg om, at det nok i høj grad var os tre og Henrik, hvis indsats skulle sikre en sejr i bestræbelserne på at undgå nedrykning. Vi lå jo på næstsidstepladsen i mesterrækken et halv point efter netop dagens modstander, så en sejr ville lune godt. Sådan gik det ikke - top 4 scorede kun et point.

Niels-Peter fik med hvid en meget gunstig stilling i afbytningsvarianten i spansk med tre overskydende forbundne fribønder i denne dog ikke helt ukomplicerede stilling:

m1

33. a4 ser ud til at være det bedste træk i stillingen. Hvid skal hele tiden passe på ikke at komme til at mangle et tempo, når de sorte bønder kan begynde at gå frem. Niels-Peter spiller 33. Tb5, og kommer hurtigt i uvejr pga. de sorte bønders fremmarch, der ender med, at sorts f-bonde går i mål. Han ærgrede sig bagefter forståeligt nok over, at en klar gevinststilling omkring træk 25 ikke kastede point af sig.

Esben spillede med sort afbytningsvarianten i Caro-Kann og kom aldrig ud over remisgrænsen. Selv om han på forhånd var opsat på at vinde, kan man ikke laste Esben for at tage imod remis i denne stilling, hvor modstanderen for tredje gang i partiet kom med det tilbud:

m2

Skulle Esben have forbedret forløbet af partiet, kunne han have undladt det friske 9. -, Se4. Men jeg ved, at Esben arbejder på at spille med større tålmodighed.

I mit eget parti og Birds åbning spiller mangel på tålmodighed også en vis rolle. I denne stilling vil jeg så gerne slå hul på modstanderens stilling og spiller det dårlige 19. Lg5 i stedet for det korrekte og stærke 19. Ld5:

m3

Nu kan sort blot trække 19. -, Sxe5. Men jeg får en chance mere efter sorts 19. -, Db6. Her kan jeg overleve med 20. Tb3, men vælger det utålmodige 20. Lxe7. Sort får derefter helt overtaget efter Dxb2+. Det paradoksale var, at jeg inden partiet havde mindet mig selv om at holde særligt øje med udækkede brikker, skakker og springergafler. Og hvad sker der? Jeg tager mig hverken i agt for den udækkede løber på e4 eller skakken på b2. Hvor blev hjernen af?

Henrik spiller Caro-Kann med sort og tager desværre remis i denne oplagte gevinststilling:

m4

32. -, De3+ vinder sorts to lette officerer og tillader samtidig sort at komme tilbage via Dxe4 tids nok til at forhindre hvid bondeforvandling. Resultatet er et overskud på to bønder til sort. Henrik tager selvfølgelig remis, fordi det er vanskeligt at overskue, om der bliver ballade i den anden ende af brættet med matsætning til følge.

Torben opnåede på fornem vis dagens eneste gevinst med en såkaldt uregelmæssig åbning. Det var dog ikke uden en vis hjælp fra modstanderen i denne stilling:

m5

Sort spiller lidt for tålmodigt 38. -, Dd7 i stedet for det for hvid farlige 38. -, b5. Herefter får Torben etableret et kongeangreb, der fører d-bonden op til forvandlingsfeltet.

På bræt 6 lægger Rasmus efter åbningen 1. f4, f5 med sort an til kongeangreb med 15. -, Tf6 i denne stilling:

m6

Samtidig forsvarer Rasmus e-bonden, men tager desværre også et vigtigt felt fra springeren, så 16. c4 bliver fatalt. Han skulle have forberedt det med 15. -, Ld6 eller 15. -, b5. Nu bryder stillingen i stedet langsomt sammen for Rasmus, som dog kæmper heroisk frem til træk 40.

Sebastian vælger med hvid i en dronningegambit i en lige og ganske lovende stilling et for tidligt bondefremstød med 21. a4:

m7

Sebastian burde først have fået styr på c-linien med Sc1-d3 og Te1-c1. Nu får sort i stedet en farlig fribonde på a-linien, og det er da også den, der ender med at afgøre partiet.

Endelig spillede Oliver glimrende helt frem til træk 36 med sort i dragevarianten i siciliansk. Med udsigt til at tabe en bonde opgiver Oliver dog i træk 38 i denne stilling:

m8

Her kunne Oliver nu godt have spillet videre med f.eks. 38. -, Td4, der kunne give et vist modspil. Selvfølgelig er det irriterende at tabe en bonde, men også her lønner det sig undertiden med tålmodighed, for modstanderen kunne jo lave en fejl.

De sidste to runder bliver nu noget op ad bakke for 3. holdet. Intet er dog afgjort endnu mht. nedrykning, bl.a. fordi vi også først, efter at de andre rækker er afgjort, kan se, hvor mange hold, der skal rykke ud af mesterrækken. Vi klør derfor bare på og tager situationen i stiv arm.

 

12. januar 2020

Hillerød 3 - Helsingør: 1-7

Hillerød 3 fik ørerne i maskinen mod Helsingør 1 i Mesterrækken. Kun Laurids Paulsen fik en sejr i nederlaget på 1-7. Helsingør var storfavoritter og nederlaget kom ikke uventet.

1. december 2019

Roskilde - Hillerød 3: 4½-3½

I mesterrækken var det meget flot, at Hillerød 3 kunne holde Roskildes scoring nede på 4½ point. Henrik Holm og Peter Balslev vandt for Hillerød 3, mens Niels-Peter Nielsen, Kim Wammen og Laurids Paulsen fik remis.

18. november 2019

Hillerød 3 - Allerød 2: 4½-3½

Hillerød 3 vandt 4½-3½ i mesterrækken over Allerød 2.  Det blev en hård kamp, hvor Hillerød overraskende havde det svært på de øverste brædder, som blev tabt ½-2½. Heldigvis vandt Carsten Pedersen, Frands Lavrsen, Peter Balslev og Ole Rasmussen og sikrede Hillerød en kneben sejr.

27. oktober 2019

Hillerød 3 - Sjælsø: 3½-4½

Nederlaget til Hillerød 3 på 3½-4½ mod Sjælsø 1 i Mesterrækken er mere end godkendt. Sjælsø var 6-2 favoritter, så det var et meget flot resultat af Hillerød 3. Meget imponerende kom Hillerøds to individuelle sejre på bræt 1 og 2 hvor Niels-Peter Nielsen vandt over Mogens Moe, og Carsten Pedersen slog Lars Laustsen.